logo

Profesionalismul si expertiza ne recomanda

© R&I Group. Toate drepturile rezervate. Designed by Digital Guns

Sunati acum! +40 213 117 782
Secretariat

+40 213 117 782

Program:

Luni - Vineri: 9 AM - 5 PM

Email:

office@ri-group.ro

 

Plan de reorganizare ATM INDUSTRIA SA

Home / Media  / Plan de reorganizare ATM INDUSTRIA SA

Plan de reorganizare ATM INDUSTRIA SA

ZRP Insolvency S.P.R.L denumita actual R&I GROUP SPRL. în calitate de administrator judiciar al debitorlui S.C. ATM INDUSTRIA S.A., conform Sentința civilă nr. 1023 din data de 29.03.2018 pronunţată de Tribunalul Ilfov – Secția Civilă în dosarul cu numărul 3811/93/2017,  in temeiul art 137 alin.1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

ANUNȚĂ

 La dosarul cauzei a fost depus PLANUL DE REORGANIZARE AL DEBITORULUI S.C ATM INDUSTRIA S.A , propus de către administrator special al societății debitoare.

Din momentul publicării prezentului anunţ, toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă de depunerea planului de reorganizare.

 Votarea planului de reorganizare propus de S.C  ATM INDUSTRA S.A prin administrator special va avea loc in sedinta Adunarea Generală a Creditorilor la data de din 06.06.2019, ora 14.

 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.

Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.

Acţionarii şi creditorii cu titluri de valoare la purtător vor trebui să depună originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.

Din momentul publicării, toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă de plan şi de data de exprimare a votului.

 INFOMAŢII SUPLIMENTARE

Tabelul definitiv al creantelor debitoarei SC ATM INDUSTRIA S.A a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 2017 din data de 30.01.2019.

Planul de reorganizare al debitoarei propus de administratorul special  a fost comunicat catre tribunal prin posta in data de 25.03.2019 fiind  inregistrat la dosarul cauzei in data de 27.03.2019.

Administratorul judiciar face cunoscut faptul ca a ridicat o copie a planului de reorganizare propus de debitoare prin administrator special de la dosarul cauzei in data de 08.05.2019,  debitoarea necomunicand catre administratorul judiciar o copie a planului de reorganizare la data inregistrarii acestuia.

Planul poate fi consultat de orice persoană interesată, la dosarul cauzei, la sediul social al societăţii debitoare SC ATM INDUSTRIA S,A  cu sediul social în localitatea Vârteju, oraş Măgurele, str. Sârbilor, nr. 43B, județ Ilfov , sau descarcat de la jos.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.

 

No Comments

Post a Comment