logo

Profesionalismul si expertiza ne recomanda

© R&I Group. Toate drepturile rezervate. Designed by Digital Guns

Sunati acum! +40 213 117 782
Secretariat

+40 213 117 782

Program:

Luni - Vineri: 9 AM - 5 PM

Email:

office@ri-group.ro

 

Plan de reorganizare Primavara Rezidential SRL

Home / Media  / Plan de reorganizare Primavara Rezidential SRL

Plan de reorganizare Primavara Rezidential SRL

R & I Group SPRL si CITR Filiala Arges SPRL în calitate de administrator judiciar al S.C. PRIMĂVARĂ REZIDENȚIAL S.R.L., in temeiul art 137 alin.1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

ANUNȚĂ

 La dosarul cauzei a fost depus la data de 09.10.2020 PLANUL DE REORGANIZARE AL DEBITORULUI PRIMAVARA REZIDENTIAL SRL, propus de către administrator special al societății debitoare.

Din momentul publicării prezentului anunţ, toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă de depunerea planului de reorganizare.

 Votarea planului de reorganizare propus de PRIMAVARA REZIDENTIAL SRL prin administrator special va avea loc in sedinta Adunarea Generală a Creditorilor la data de din 10.11.2020, ora 14 la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1.

 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.

Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.

Acţionarii şi creditorii cu titluri de valoare la purtător vor trebui să depună originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.

Din momentul publicării, toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă de plan şi de data de exprimare a votului.

 INFOMAŢII SUPLIMENTARE

Planul poate fi consultat de orice persoană interesată, la dosarul cauzei, la sediul social al societăţii debitoare Primavara Rezidential SRL, la sediul administratorului judiciar R & I Group SPRL, cu sediul social în Str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1, București, pe site-ul www.ri-group.ro/ media.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar

No Comments

Post a Comment