logo

Profesionalismul si expertiza ne recomanda

© R&I Group. Toate drepturile rezervate. Designed by Digital Guns

Sunati acum! +40 213 117 782
Secretariat

+40 213 117 782

Program:

Luni - Vineri: 9 AM - 5 PM

Email:

office@ri-group.ro

 

Plan de reorganizare Elliot Consulting & Partners SRL

Home / Media  / Plan de reorganizare Elliot Consulting & Partners SRL

Plan de reorganizare Elliot Consulting & Partners SRL

R&I GROUP SPRL. în calitate de administrator judiciar al debitorlui Elliot Consulting & Partners, conform incheierea de sedinta din data de 09.03.2021 in dosarul nr. 5672/118/2019 aflat pe rolul Tribunalului Constanța- Secția a II-a Civilă, in temeiul art 137 alin.1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

ANUNȚĂ

 

La dosarul cauzei a fost depus PLANUL DE REORGANIZARE AL DEBITORULUI ELLIOT CONSULTING H& PARTNERS SRL, propus de către administrator special al societății debitoare.

Din momentul publicării prezentului anunţ, toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă de depunerea planului de reorganizare.

 

Votarea planului de reorganizare propus de ELLIOT CONSULTING & PARTNERS prin administrator special va avea loc in sedinta Adunarea Generală a Creditorilor la data de din 17.02.2022.

 

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.

Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.

Acţionarii şi creditorii cu titluri de valoare la purtător vor trebui să depună originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.

 

Din momentul publicării, toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă de plan şi de data de exprimare a votului.

Pentru a putea vizualiza continuțul fișierului, vă rugăm să vă adresați administratorului judiciar pentru comunicarea parolei.

No Comments

Post a Comment