logo

Profesionalismul si expertiza ne recomanda

© R&I Group. Toate drepturile rezervate. Designed by Digital Guns

Sunati acum! +40 213 117 782
Secretariat

+40 213 117 782

Program:

Luni - Vineri: 9 AM - 5 PM

Email:

office@ri-group.ro

 

TUNGAL METROU SA

Home / Publicatii de vanzare  / TUNGAL METROU SA

TUNGAL METROU SA

0 PUBLICATIE DE VANZARE – TUNGAL METROU 14.11.2023

 

Subscrisa R & I Group SPRL cu sediul social în Str. Clopotari Vechii. nr.27, Sector 1, Bucureşti, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub numărul 0571, cod unic de înregistrare 29440085; Telefon 021-311.77.82, fax 021-311.77.88, e-mail: office@ri-group.ro, reprezentată prin Asociat Coordonator Elena Cosma, în calitate de lichidator judiciar al TUNGAL METROU SA cu sediul in Bucureşti, Sectorul 5, B-dul MIHAIL KOGALNICEANU, Nr. 12, CUI 404068, J40/4874/1991, desemnată prin Hotărâre  din data de 01.07.2019, pronunțată de Tribunalului Bucuresti Sectia VII -a Civilă in dosarul nr. 29448/3/2009, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri  proprietatea TUNGAL METROU SA:

 

  1. Teren intravilan in suprafata de 18.449 mp. situat in Bucuresti, Bvd. Timisoara, Nr. 108, Sector 6, Bucuresti, identificat sub nr. Cad 209060, inscris in cartea funciara nr. 209060, a Mun. Bucuresti pe care sunt edificate conform extrasului de carte funciara 3 constructii, dupa cum urmeaza: C5- Macara fixa, C6- Post trafo si C7- Cabina poarta, la prețul de pornire al licitației de 810.000,00 €, exclusiv TVA;
  2. Teren intravilan in suprafata de 13.067 mp, situate in Bucuresti, Str. Preciziei nr. 15A, Sector 6, identificat sub nr. cadastral 207046, inscris in Cartea Funciara nr. 207046, impreuna cu constructiile edificate pe teren, la prețul de pornire al licitației de 621.298,25 €, exclusiv TVA;
  3. Pachet BUNURI MOBILE compus din containere, echipamente și utilaje de constructii, la prețul de pornire al licitației de 25.000,00 €, exclusiv TVA;

 

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la adresa lichidatorului judiciar R & I GROUP S.P.R.L. din str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1, Bucureşti.

 

Licitația va avea loc în data de 22.11.2023, ora 13:00 la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 27, Sector 1. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 

În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în același loc si la aceeași ora în data de 29.11.2023 și 06.12.2023

 

Documentaţia de înscriere la licitație şi garanţia de participare de 10% din preţul de pornire al licitației vor trebui depuse cel târziu cu o zi înainte de data licitației până la orele 13:00 la sediul lichidatorului judiciar. Condiţiile de participare sunt precizate în Caietul de sarcini care poate fi achizitionat incepand cu data publicarii anuntului de vanzare.

 

Informații suplimentare pot fi obținute direct de la sediul R & I GROUP SPRL, la numărul de telefon 0752 146 791 sau la adresa de e-mail: bogdan.irimia@ri-group.ro.

No Comments

Post a Comment