Autoturism Volvo și Motostivuitor in Zlatna, jud. Alba

, R&I GROUP SPRL, societate civilă profesională, cu sediul în București, str. Popa Savu, nr. 40, sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență sub numărul RFO II 0571, Cod Unic de Înregistrare 29440085, desemnată lichidator judiciar al SC ERIKA STAR SRL, prin Sentinta  nr. 466/F/din 10.11.2017 pronunțată de Tribunalul Alba – secția de contencios administrativ, fiscal și de insolvență în dosarul 3904/107/2015, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea bunurilor, din proprietatea debitoarei ERIKA STAR SRL, respectiv:

 

  • Activ Functional ”Proprietate industrială Zlatna, jud. Alba”, proprietate imobiliara inscrisa in CF nr. 70569 Zlatna și CF nr. 70570 Zlatna în suprafaţă de 12.068 mp și respectiv, în suprafaţă de 4.356 mp, precum si constructiile edificate pe acestea și instalații (utilaje si echipamente) de producere a sulfatului de cupru care funcționează cu materie primă ”CUPRU NOU”, dar și din ”Deșeu de Cupru” având pretul de pornire de 703,73 euro, exclusiv TVA
  • Autoturisme si autoutilitare
Denumire Preț de pornire al licitațiilor – 50% din valoarea de piață
Volvo XC90 YV1CM714671373109 2.800,00 €
MOTOSTIVUITOR 887,00 €
TOTAL 3.687,00 €

 

Bunurile se află la punctul de lucru al debitoarei situate in Zlatna, jud. Alba.

Licitaţia va avea loc în data de 17.01.2019, ora 16:00, in Bucuresti, str.Popa Savu nr. 40, Sector 1. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini. În caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 31.01.2019 si respectiv 07.02.2019 în același loc, la aceiași oră și la aceleași prețuri.

 

Documentaţia de înscriere la licitație şi garanţia de participare de 10% din preţul de pornire al licitației vor trebui depuse cel târziu cu o zi înainte de data licitației până la orele 16:00 la sediul lichidatorului judiciar. Condiţiile de participare sunt precizate în Caietul de sarcini.

 

Informații suplimentare la telefon 021 311 77 82 sau la adresa de e-mail: office@ri-group.ro.

Comments are closed.