Platforma Carom, Onesti, jud. Bacau

R & I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP INSOLVENCY SPRL), societate civilă profesională cu sediul în București, sector 1, str. Popa Savu nr. 40, et.-ap. CAM. 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare RO29440085, reprezentată de Asociat coordonator Elena Cosma, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ENERGY BIO CHEMICALS SA-în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Bucureşti, sector 4, str. Cuțitul de Argint nr. 14, CAMERA 1, et. 1, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/19769/2007, Cod Unic de Înregistrare 22609447, conform Sentinţei Civile nr. 9619 din data de 13.11.2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia a VII-a Civilă în dosarul nr.  25002/3/2013,

 

Având în vedere Încheierea de ședință din data de 18.07.2013 și Sentința civilă nr. 9619 din data de 13.11.2014 pronunțate în dosarul nr. 25002/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului București-Secția a VII-a Civilă, precum și procesul verbal al adunării creditorilor debitorului SC ENERGY BIO CHEMICALS SA din data de 10.12.2018, în conformitate cu Legea nr. 85/2006, prin prezenta dispun și

 

ADUC LA CUNOȘTINȚĂ GENERALĂ:

 

În data de 20.12.2018, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP SPRL din București, str. Popa Savu nr. 40, et.-ap. CAM 1, sector 1, va avea loc vânzarea în bloc prin licitație publică a ansamblului funcțional imobiliar ”Platforma Industrială CAROM” (utilizată pentru producția de cauciuc sintetic), situat în Municipiul Onești, str. Industriilor nr. 1, Județul Bacău, aflat în patrimoniul S.C. ENERGY BIO CHEMICALS S.A. – în faliment, compus din următoarele:

 

  • Bunuri imobile: terenuri în suprafață totală de 2.456.654,00 mp și construcțiile de pe acestea, înscrise în următoarele cărți funciare ale Mun. Onești: CF nr. 60445 (nr cadastral 60445); CF nr. 60433 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/3); CF nr. 60451 (nr. cadastral 5246); CF nr. 60447 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/6); CF nr. 60438 (nr. cadastral 890); CF nr. 60420 (nr. cadastral 60420); CF nr. 60446 (nr. cadastral 5245); CF nr. 60439 (nr. cadastral 60439); CF nr. 60450 (nr. cadastral 60450); CF nr. 60453 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/4); CF nr. 60454 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/7); CF nr. 60452 (nr. cadastral 884); CF nr. 60456 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/1); CF nr. 63958 (nr. cadastral 63958); CF nr. 63959(nr. cadastral 63959); CF nr. 63960 (nr. cadastral 63960); CF nr. 63961 (nr. cadastral 63961); CF nr. 63962 (nr. cadastral 63962);

 

  • Bunuri mobile, constând în echipamente, instalații, utilaje, mijloace fixe, obiecte de inventar conform detalierii din caietul de sarcini. Aceste bunuri urmează a fi valorificate împreună cu activul imobiliar, prețul acestora fiind inclus în prețul total de pornire al licitației.
  • Bunurile ce fac obiectul acestui Regulament se vând doar la pachet, împreună cu toate documentele, autorizările, rețetele de fabricație, proiectul de închidere a batalurilor din Stația de Epurare Jevreni, cărți tehnice ale EBC și marca ”CAROM”.

 

Licitatia va porni de la prețul 2.800.000,00 EURO, TVA conform normelor în vigoare la data transferului dreptului de proprietate.  Vânzarea se va face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de pornire al acestei licitații.

Garanţia de participare este în cuantum de 10% din preţul de pornire la licitaţie și se depune prin virament cu ordin de plată în contul ENERGY BIO CHEMICALS SA nr. RO36RNCB0072097411430217, SWIFT RNCBROBU, deschis la BCR SA (cont EURO) sau în contul SC ENERGY BIO CHEMICALS SA nr. RO63RNCB0072097411430216 deschis la BCR SA (cont LEI).

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze Caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar R&I GROUP SPRL. Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 021.311.77.82; fax: 021.311.77.88, email: office@ri-group.ro.

Ofertanţii vor depune la sediul ales al lichidatorului judiciar documentele în vederea înscrierii la licitaţie prevăzute în Regulamentul de vânzare, respectiv Caietul de Sarcini, cu cel puţin 24 ore înainte de data licitaţiei. Acestea vor fi întocmite conform legislaţiei în vigoare, în limba română (sau traducere legalizată în limba română). Documentele depuse de persoanele fizice sau juridice străine vor fi însoțite de traducerea în limba română, legalizată. Nedepunerea oricăruia dintre documentele solicitate și nedepunerea acestor documente în forma solicitată, prezentată mai sus, se sancționează cu descalificarea ofertantului de la licitație.

Ansamblul funcțional imobiliar ”Platforma Industrială CAROM” aflată în patrimoniul S.C. ENERGY BIO CHEMICALS SA se vinde liber de orice sarcini, potrivit art. 53 din Legea nr. 85/2006: ”Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, cu exceptia masurilor asiguratorii sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal”.

Comments are closed.