Statie de asfalt

R & I GROUP S.P.R.L. (denumită anterior ZRP Insolvency S.P.R.L.), cu sediul în București, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 2, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din Romania sub numărul 0571, cod de identificare fiscală 29440085, în calitate de administrator judiciar al ARGECOM S.A. – în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment  cu sediul în Județul Argeș, Pitești, Str. Gheorghe Șincai nr. 30, având cod de identificare fiscală 128833 și număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului J03/33/1991, conform încheierii de ședință din data de 14.04.2015 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul cu numărul 1107/1259/2012, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri:

 STAȚIE ASFALT nr INV 338837, la prețul de pornire de 60.000 €, exclusiv T.V.A.;

Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației.

Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1.

Licitația va avea loc în data de 30.04.2020 ora 14°°, in Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1. În cazul neadjudecării, se va mai organiza o licitație în data de 07.05.2020, în aceleași condiții de preț, oră și locație. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini, precum și garanția de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro/ bogdan.irimia@ri-group.ro.

Comments are closed.