Vanzare active Smardan, jud. Galati

ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 2, str.  Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei AGROCON VM S.R.L, cu sediul social în Galați, Strada Labirint Nr. 8, având cod de înregistrare fiscală 18164626 și număr de ordine la Registrul Comerțului J17/2152/2005, conform Sentinței civile nr. 1191 din data de 25.11.2013 pronunțată de Tribunalului Galați – Secția a II-a Civilă în dosarul cu numărul 13338/121/2011,

Organizează licitație publică cu strigare, prin metoda licitației competitive, pentru valorificarea IN BLOC a următoarelor bunuri imobile si mobile, aflate în proprietatea debitoarei:

 Nr. crt.

Descriere Cantitate
1 Adăpost suine Hala 1 1 buc
2 Adăpost suine Hala 2 1 buc
3 Adăpost suine Hala 3 1 buc
4 Cabină puţ forat 1 buc
5 Birouri şi Bucătărie furajeră 1 buc
6 Siloz metalic stocare cereale 1 buc
7 Siloz metalic stocare cereale 1 buc
8 Siloz cap de grajd 1 buc
9 Siloz cap de grajd 1 buc
10 Siloz cap de grajd 1 buc
11 Sistem ventilaţie 9 buc
12 Sistem hrănire porci 62 buc
13 Sistem adăpare 3 buc
14 Sistem încălzire ventilaţie 6 buc
15 Boxe diverse mărimi 234 buc
16 Mixer dejecţii 1 buc
17 Bucătărie furajeră 1 buc
18 Şnecuri 5 buc
19 Echipament spălare 3 buc
20 Generator electric 1 buc
21 Sistem aerisire cu prelată 3 buc
22 Grătare beton pentru pardoseală 2250 mp
23 Platformă cântărire autovehicule 1 buc
24 Tractor 1 buc
25 Cisternă vacuum 1 buc
26 Reţea electrică exterior 1 buc (12 stâlpi + cablu)
27 Drum acces Suprafaţă neidentificată
28 Echipament cameră frig cu agregate 1 buc
29 Platformă cereale aprox. 400 mp
30 Semiremorcă 1 buc
31 Împrejmuire Stâlpi metalici şi plasă sârmă
32 Grup pompe 1 buc (format din 2 pompe)
33 Centrală termică pe lemne 1 buc
34 Puţ forat 1 buc (adâncime aprox. 100 m)
35 Cameră frigorifică (construcţie fără autorizaţie) 1 buc

Prețul este de 1.413.270 RON, exclusiv T.V.A.

Bunurile debitoarei luate împreună constituie un ansamblu funcţional fiind achiziţionate şi/sau construite cu scopul dezvoltării unui obiectiv agricol, respectiv o unitate de creştere a suinelor în vederea sacrificării acestora pentru carne.

Activele sunt situate într-o zonă rurală, în satul Mihail Kogălniceanu, ce aparţine de comuna Smârdan, judeţul Galaţi. Activitatea în zone este preponderent agricolă, respectiv cultivarea pământului, creşterea animalelor, piscicultură etc.

Persoanele interesate de participarea la licitație pot achiziționa caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP Insolvency S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, București, începând cu data afișării prezentului anunț.

Cuantumul garanției de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al bunurilor.

Licitația va avea loc in data de 15.11.2017, ora 16:00, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menționat.

Conținutul dosarului pentru participarea la licitație și termenul pentru înregistrarea acestuia la sediul lichidatorului judiciar este prevăzut în caietul de sarcini. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele indicate în caietul de sarcini.

În caz de neadjudecare a bunurilor, licitația se va relua la aceleași preț de pornire în 22.11.2017, 29.11.2017 și 06.12.2017, în același loc și la aceiași oră.

 Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021 311 77 82 sau la adresa de e-mail office@zrp-insolvency.ro.

Comments are closed.