Vanzare benzinarie Limpezis, jud. Buzau

Subscrisa ZRP Insolvency S.P.R.L., societate profesionala cu sediul social in Bucuresti, sector 2, Str. Dimitrie Racovita, nr. 28 -30, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numarul 0571, numar matricol 2A0571, reprezentata legal de Co-Managing Partner Elena Cosma, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. NELU GALBENUS IMPORT EXPORT S.R.L. cu sediul social in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 92, Tecuci, judetul Galati, cod unic de inregistrare 1643845 si numar de ordine in Registrul Comertului J17/1139/1992, conform sentintei civile nr. 143 din data de 15.04.2015 pronuntata de Tribunalul Galati - Sectia a II-a Civila, in dosarul cu numarul 3102/121/2012, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea urmatoarelor bunuri imobile:

  • Proprietate imobiliara compusa din: teren in suprafata totala de 2.704 mp (cf. masuratorilor cadastrale) sau de 2.700 mp (cf. actelor de proprietate, extrasului de carte funciara), cu destinatia intravilan, categoria de folosinta curti — constructii, Cl, C2 spatiu comercial si birou dispecer (pavilion administrativ), in suprafata construita la sol de 256,08 mp (conform masuratorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciara), cu regim de inaltime parter, Cl, C2 spatiu comercial si birou dispecer (pavilion administrativ), in suprafata contruita la sol de 256,08 mp (conform masuratorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciara), cu regim de inaltime parter impreuna cu bunurile mobile, respectiv 4 pompe distributie carburant, Skid GPL - statie distributie kit, la pretul de 91.220 Euro, exclusiv TVA;

Bunurile supuse valorifiacrii sunt situate in com. Movila Banului, sat Limpezis, jud. Buzău.

Garantia de participare la licitatie este in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei fara T.V.A.

Persoanele interesate sa participe la licitatie pot sa achizitioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din Bucuresti, sector 2, str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30.

Licitatia va avea loc in data de 06.12.2017, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.

In cazul in care nici unul dintre participantii la licitatie nu ofera pretul de pornire, sau, in situatia in care nu se prezinta nici un ofertant, licitatia se va organiza pentru urmatoarele termene stabilite prin anuntul publicitar, respectiv in data de 13.12.2017, 20.12.2017, 10.01.2018, 17.01.2018, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon 021-311.05.17, 0752-146.791 sau la adresa de e-mail office@zrp-insolvency.ro

Comments are closed.