Autoturisme

Subscrisa, R & I GROUP S.P.R.L. denumită anterior ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, etaj.1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, în calitate de lichidator judiciar al S.C. METANEF S.A. societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Calea Floreasca, Tronson 3, nr. 91-111, Bloc F1, Sector 1,  București, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.  J40/10400/1992, având CUI 1564253, prin Încheierea nr. 5117 pronunţată în data de 27.09.2017, în dosarul nr. 13553/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea următoarelor active:

 

  1. Autovehicul marca MERCEDES-BENZ S350, an fabricatie 2005, preț pornire licitație 9.600 euro fără TVA;
  2. Autovehicul marca NISSAN Pathfinder, an fabricație 2005, preț de pornire licitație 5.400 euro fără TVA;
  3. Autovehicul marca Renault Symbol, an fabricație 2006, preț de pornire licitație 1.560 euro fără TVA.

Notă: cu privire la regimul TVA se vor aplica normele legale în vigoare.

 

Licitaţia va avea loc în data de 05.10.2018, ora 14:00 la sediul ales al administratorului judiciar din București, str. Popa Savu nr. 40, et. – ap. CAM 1, sector 1. În cazul neadjudecării, se va mai organiza licitație în data de 12.10.2018, în aceleași condiții de preț, oră și locație.

Persoanele interesate trebuie sa achite caietul de  sarcini în sumă de 300 lei fără TVA.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Detalierea completă a activelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 14:00 a zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@ri-group.ro.

Comments are closed.