Camion IVECO/carucior stivuitor

R & I GROUP SPRL,societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MIDAL GAZ S.R.L.– în faliment, în bankruptcy, en faillite cu sediul societății în Bucureşti, str. Drumul Balta Doamnei, nr. 41-55, Sectorul 3, având Nr. de înregistrare la O.R.C J40/8558/1993 și Cod  de Identificare Fiscală 3681667,desemnat prin Prin Sentința civilă nr. 3797 din data de 27.04.2015 pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 25682/3/2014, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea individuala a următoarelor bunuri mobile, respectiv:

 

BUN Cant. Preț fără TVA
Camion IVECO Eurocargo 180e25 - B71DJM- serie șasiu ZCFA1TJ0302516068 1 buc. 11.050,00 €
Cronotahograf auto montat pe IVECO Eurocargo 180e25 1 buc.
Cărucior stivuitor 1 buc.             50,00 €
Total       11.100,00 €

 

 Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației fără T.V.A.

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP S.P.R.L. din București, sector 1, str. Popa Savu nr. 40.

Licitația va avea loc in data de 31.08.2018 ora 14°°, la sediul lichidatorului judiciar. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.

În cazul în care nici unul dintre participanții la licitație nu oferă prețul de pornire, sau, în situația în care nu se prezintă nici un ofertant, licitațiile se vor organiza pentru următoarele termene stabilite prin anunțul publicitar, respectiv la datele de 07.09.2018, la ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021-311.05.17 sau la office@ri-group.ro.

Comments are closed.