Pachet 5 autovehicule

Consorțiul de lichidatori judiciar format din: R & I GROUP S.P.R.L. (denumită anterior ZRP Insolvency S.P.R.L.), societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 1, Str. Popa Savu, nr. 40, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085  și CITR Filiala Argeș S.P.R.L societate civilă profesională cu sediul social în Pitești, Bd. Libertății, nr. 29, bl. D14, sc. B, ap.9, jud.Argeș, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul matricol 0394/2009, desemnat prin încheierea civilă din data de 01.11.2017 pronunțată de Tribunalul București – Secția aVII-a Civilă, în dosarul cu numărul 36637/3/2014, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Remedia S.R.L– in faliment, in bankruptcy, en faillite, în dosarul nr. 17504/3/2007 aflat pe rolul Tribunalului București -Secția a VII-a Civilă, prin prezenta, ANUNȚĂ că organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea activelor:

Pachet bunuri mobile constand în 5 autovehicule, respectiv Skoda Octavia, Kia Prestigio, Opel Corsa, Peugeot 307, Peugeot 607. Prețul de pornire este 5.000 EURO + TVA, pentru întregul pachet.

 

Pentru activele de la pct. 1, licitaţia va avea loc în data de 26.03.2018, ora 16:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Maior Gheorghe Șonțu nr. 6, et. 3, sector 1. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 02.04.2018, 09.04.2018, în aceleași condiții de preț, oră și locație.

 

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Detalierea completă a activelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare. Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 16:00 a zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii de la sediul lichidatorului judiciar sau  la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@citr.ro.

Comments are closed.