Pachet bunuri mobile

R & I GROUP S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul în București, sector 1, str. Clopotarii Vechi nr. 27, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, în calitate de lichidator judiciar al BIOINTER AGRO S.R.L., cu sediul social în Sat Târgşoru Nou, Comuna Ariceştii Rahtivani, Nr. 390, Judet Prahova; Număr de înregistrare în Registrul Comerţului Comerţului J29/1145/2002; Cod unic de înregistrare 14946131, desemnat prin Hotărârea intermediară nr. 881 din data de 20.09.2016 pronunțată de Tribunalul Prahova - Secția a II a Civilă, de contencios administrativ și fiscal în dosarul cu numărul 2306/105/2016,

Organizează licitație publică cu strigare, prin metoda licitației competitive, pentru valorificarea următoarelor bunuri mobile, aflate în proprietatea debitoarei:

 

Nr. crt

DENUMIRE

Pret de pornire licitatie,

fara TVA

1.        

Tavalug

41.200 lei

2.        

Plug Rabe

3.        

Autoturism Dacia Logan MCV

4.        

Tractor Massey Ferguson 8260 - defect

Activele sunt situate la sediul societății din Sat Târgşoru Nou, Comuna Ariceştii Rahtivani, Nr. 390, Judet Prahova. Persoanele interesate de participarea la licitație pot achiziționa caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP SPRL începând cu data afișării prezentului anunț. Cuantumul garanției de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al bunurilor.

Licitația va avea loc in data de 30.04.2020, ora 13:00, la adresa Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 27 Sector 1.

Conținutul dosarului pentru participarea la licitație și termenul pentru înregistrarea acestuia la sediul lichidatorului judiciar este prevăzut în caietul de sarcini. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele indicate în caietul de sarcini. În caz de neadjudecare a bunurilor, licitația se va relua la aceleași preț de pornire în 07.05.2020 și în 14.05.2020, în același loc și la aceiași oră.

 Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail bogdan.irimia@ri-group.ro .

 

Comments are closed.