Teren Bucuresti / Terenuri Vulcana-Bai, Dambovita / Pachete AUTO

Subscrisa R & I Group SPRL cu sediul social în Str. Clopotari Vechii. nr.27, Sector 1, Bucureşti, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub numărul 0571, cod unic de înregistrare 29440085; Telefon 021-311.77.82, fax 021-311.77.88, e-mail: office@ri-group.ro, reprezentată prin Asociat Coordonator Elena Cosma, în calitate de lichidator judiciar al  TUNGAL METROU SA cu sediul in Bucureşti, Sectorul 5, B-dul MIHAIL KOGALNICEANU, Nr. 12, CUI 404068, J40/4874/1991, desemnată prin Hotărâre  din data de 01.07.2019, pronunțată de Tribunalului Bucuresti Sectia VII -a Civilă in dosarul nr. 29448/3/2009, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri  proprietatea TUNGAL METROU SA:

 

  1. Teren intravilan in suprafata de 18.449 mp. situat in Bucuresti, Bvd. Timisoara, Nr. 108, Sector 6, Bucuresti, identificat sub nr. Cad 209060, inscris in cartea funciara nr. 209060, a Mun. Bucuresti pe care sunt edificate conform extrasului de carte funciara 3 constructii, dupa cum urmeaza: C5- Macara fixa, C6- Post trafo si C7- Cabina poarta, la prețul de pornire al licitației de 3.764.042 €, exclusiv TVA;
  2. Terenuri intravilane în suprafață totală de 12.249 mp, situate în Loc. Vulcana-Bai, Jud. Dambovița, înscrise în CF 3328, CF 3329 și 3330, la prețul de pornire al licitației de 80.240 €, exclusiv TVA;
  3. Pachet AUTO FUNCȚIONALE, la prețul de pornire al licitației de 11.250 €, exclusiv TVA compus din:
Nr. crt. Denumire MIJLOC FIX Nr. INM
1 Skoda-Octavia B-32-TGM
2 BMW X5 B-67-TGM
3 VW Multivan B-78-TGM

 

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la adresa lichidatorului judiciar R & I GROUP S.P.R.L. din str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1, Bucureşti.

Licitația va avea loc în data de 21.04.2021, ora 1300 la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 27, Sector 1 Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 În caz de, licitația se va relua în aceleasi condiții și la aceeași oră în 27.04.2021.

 

Informații suplimentare pot fi obținute direct de la sediul R & I GROUP SPRL, la numărul de telefon 0752 146 791 sau la adresa de e-mail: office@ri-group.ro.

Comments are closed.