Teren și autoturisme

R & I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, Sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.-ap. CAM. 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571, reprezentată legal de Asociat Coordonator Elena Cosma, parte în Consorțiul profesional de lichidatori judiciari format cu, CITR-Filiala Argeș SPRL, cu sediul în Pitești, Bd. Libertății, nr. 29, bl. D14, sc. B, ap. 9, jud. Argeș, cu sediul ales în București, Sector 1, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 6, et. 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0394, reprezentată legal de Partener Andra Buțiu, desemnați lichidator judiciar ai COMINCO S.A., conform Încheierii de ședință din 06.12.2017 pronunţată de Tribunalul București – Secția a VII a Civilă, în dosarul 17020/3/2013, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea următoarelor active:

  1. Teren intravilan cu nr. cadastral 30487, situat în Loc. Iacobeni, jud. Suceava, înscris în Cartea funciară nr. 30487, preț de pornire al licitației 33.350 €, exclusiv TVA;
  2. Teren intravilan cu destinatia “drum”, situat în Loc. Dorna Candrenilor, jud. Suceava, cadastral 31634, înscris în Cartea funciară nr. 31634, preț de pornire al licitației fiind cel mai mare pret oferit.
  3. Pachet active imobile format din ATELIER si SEDIUL NOU, SEDIUL VECHI si CANTINA MOLDOVA NOU, situate in localitatea Moldova Noua, jud. Caras Severin. Pretul de pornire al licitatiei pentru pachetul de active imobile 87.000 € exclusiv TVA.
  4. Autoturism Skoda Fabia 1.9, nr. inm. B 20 XLU, capacitate cilindrica 1896, an fabricatie 2006, pret de pornire al licitatiei 2.000 €, exclusiv TVA;
  5. Autoturism Daewoo Cielo, nr. inm. B 99 COM, capacitate cilindrica 1498, an fabricatie 1996, pret de pornire al licitatiei 300 €, exclusive TVA.

 

Notă: cu privire la regimul TVA se vor aplica normele legale în vigoare la data transferului dreptului de proprietate.

 Licitaţia va avea loc în data de 07.02.2020, ora 13:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Popa Savu nr.40, sector 1. În cazul neadjudecării, licitațiile se vor relua în data de 14.02.2020 si 21.02.2020, în același loc, la aceeași ora și la același preț.

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar incepand cu data prezentului anunt. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 13:00 a zilei anterioare ședinței de licitație, la sediul lichidatorului judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii direct de la sediul lichidatorului judiciare R&I GROUP SPRL, la numarul de telefon 021.311.7782 sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro

Comments are closed.