Proprietate Imobiliara Bucuresti – Terenuri Intravilane – pachete auto – DANEX CONSULT SRL

Consorțiul profesional format din R & I Group SPRL, denumita anterior ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II – 0571, cod unic de înregistrare 29440085, cu sediul social în Str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1, București și „Cabinetul Individual de Insolventa Iorgoaea Eugenia, cu sediul ales in B-dul Mircea Voda nr. 36 Bl. M6 Sc. 2, Ap. 57 Sector 3, Bucuresti, inregistrata in Registrul  Formelor de Organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania sub numarul RFO  I 0545, cod de identificare fiscala RO  2075583, în calitate de lichidator judiciar al SC DANEX CONSULT SRL, cu sediul social în București, Bd. Garii Obor, nr. 8B, sector 2, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J40/949/1994, cod unic de înregistrare 5157805, desemnat prin Hotararii intermediare din data de 10.12.2019 pronunţată de Tribunalului Bucuresti – Secţia VII Civilă în dosarul numărul 18891/3/2016, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri:

  1. BUNURI IMOBILE:
  • Proprietate imobiliară situată în București, Bd. Gării Obor, nr. 8B, Sector 2, compusă din teren intravilan în suprafață totală de 4.422,52 mp și următoarele construcții: Clădire atelier(birouri) – Sediu Administrativ (C1+C2+C3), Hala metalică (C6), Magazie metalică materiale(C5), Magazie metalică B, Grup sanitar (C4), Clădire pază și bunuri mobile, la prețul de pornire de 1.300.148,19 €, exclusiv TVA
  • Teren extravilan agricol situat în Tamadau Mare – Sat Plumbuita, jud. Calarasi, în suprafață totală de 38.300 mp, identificat prin Nr. Cad 1038, înscris în Cartea Funciară nr. 665, la pretul de pornire de 27.960,00 €, exclusiv TVA;
  • Teren intravilan arabil situat în localitatea Brădești, Jud. Harghita, în suprafață totală de 659 mp, identificat prin Nr. Cad. 540, înscris în Cartea Funciară nr. 1562, la prețul de pornire de 1.470,00 €, exclusiv TVA;
  • Teren intravilan făneață situat în localitatea Breaza, Str. Răfacea, nr. 32, Jud. Prahova, în suprafață totală de 1.087 mp, identificat prin Nr. Cad. 726, înscris în Cartea Funciară nr. 507, la prețul de pornire de 7.702,50 €, exclusiv TVA;
  • Teren intravilan arabil situat în Mun. Târgu Jiu, Tarla 62, Parcelă 22/1, 22/2, Jud. Gorj, în suprafață totală de 2.882 mp, identificat prin Nr. Cad. 40829, înscris în Cartea Funciară nr. 40829, la prețul de pornire de 13.785,00 €, exclusiv TVA.

 Bunuri mobile:

  • PACHET AUTO DIVERSE – vânzare în bloc, la prețul de pornire de 7.499,25 €, exclusiv TVA;

 

Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației.

Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze Caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până la ora 15:00 a ultimei zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație

Licitația va avea loc în data de 18.03.2021 ora 15°°, in Bucuresti, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații la aceeași ora și în același loc în data de 25.03.2021 și 01.04.2021.

Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini, precum și garanția de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.