Vanzare parc auto

R & I GROUP S.P.R.L. (denumită anterior ZRP Insolvency S.P.R.L.), cu sediul în Bucureşti, str. Popa Savu nr. 40, et. -, CAM. 1, sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă sub numărul RFO II 0571, Cod Unic de Înregistrare 29440085, desemnată in calitate de administrator judiciar al S.C. ARGECOM S.A. (în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement) cu sediul în Str. Gheorghe Șincai nr. 30, Municipiul Pitești, Județul Argeș, având cod de identificare fiscală 128833 și număr de ordine la Oficul Registrului Comerțului J3/33/1991, desemnată prin Sentința nr. 79/CC/ din data de 14.04.2015 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 1107/1259/2012, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea urmatoarelor active:

 

  1. Parc auto compus din 67 de autovehicule (marca Peugeot Boxer, Dacia Logan, Fiat Ducato, Kia, Skoda Octavia, Renault Master ș.a).

 

Prețul de pornire al licitatiei este de 126.818,80 Euro, exclusiv TVA (autovehiculele având prețuri cuprinse între 150 și 6.647 euro).

Notă: cu privire la regimul TVA se vor aplica normele legale în vigoare.

 

Licitaţia va avea loc în data de 24.07.2018, ora 15:00 la sediul ales al administratorului judiciar din București, str. Popa Savu nr. 40, et. -, Ap. CAM 1, sector 1. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 31.07.2018, în aceleași condiții de preț, oră și locație.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Detalierea completă a activelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietele de sarcini aferente procedurii de valorificare.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 15:00 a zilei anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al administratorului judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii de la sediul administratorului judiciar, la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.