Imobil in Targu Mures, str. Liviu Rebreanu si bunuri mobile

R & I GROUP SPRL cu sediul in Bucuresti, str. Popa Savu nr. 40, sector 1 si MUREŞ INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Târgu-Mureş, str. G-ral Ghe. Avramescu, nr. 4, judeţul Mureş, în calitate de lichidator judiciar al debitorului societatea Super Trafic SRL în faliment, organizează,

LICITAŢIE PUBLICĂ

pentru valorificarea  următoarelor bunuri:

1.a) Imobil constând din apartamentul nr. II compus din: 1 camera, 1 bucătărie, 1WC, cămară de alimente şi 1 antreu, la parterul corpului H;  cu cota de teren aferent de 128/2878 parte faţă de întreg imobil din care 52/2878 parte cu  Legea nr. 112/1995 şi 76/2878 parte Statul Român, situat  în Târgu Mureş, strada Liviu Rebreanu, nr. 11.

1.b) Imobil constând din teren intravilan în suprafață de 129,855/2.746,148 mp

1.c) Imobil constând din C3  clădire P construită cu zidărie de cărămidă acoperită cu ţiglă, având Sc = 70 mp, constând din: 3 birouri şi 1 hol, C6 clădire S ( parţial) +P construită cu zidărie de cărămidă acoperită cu placă de beton şi carton bituminos, având Sc  = 235 mp, constând din:  la subsol:  3 pivniţe, la parter 5 birouri, 1 sală de recepţie, 2 holuri, 1 oficiu, 1 vestiar, 2 grupuri sanitare;. C8 Hală din tablă cu regim de înălțime P+1 acoperită cu tablă, având   Sc  = 397 mp, constând din: la parter: 1  depozit, 1 magazin de prezentare, 2 birouri, 1 vestiar, 1 magazie, 1 casa scării; C7 hală în clădire P construită cu zidărie din cărămidă acoperită cu tablă având Sc = 215 mp, imobil  având cota de 1.666,85/2.746,18 mp parte faţă de întreg 2.746,18 mp, situat  în Târgu Mureş, strada Liviu Rebreanu, nr. 11. Preţul de strigare este de 1.229.280 lei.

4) Obiecte de inventar şi mijloace fixe constând din mobilier, aparatură birotică. Preţul de strigare este de  4.410,86 lei. Preţurile nu conţin TVA. Lista completă a bunurilor poate fi studiat la sediul lichidatorului judiciar.

Licitaţia va avea loc la data de 06.07.2018, ora 13la sediul lichidatorului judiciar, cu repetabilitate săptămânală, în zilele de vineri, la aceeaşi oră, până la valorificarea bunului. Pot participa la licitaţie persoanele fizice şi/sau juridice care  achită garanţia de participare de 10% din preţul de strigare, caietul de sarcini şi taxa de participare la licitaţie cu 24 de ore anterior organizării licitaţiei.

Cei interesați pot obține informaţii suplimentare  la telefon nr.  0265/269700; 0745146096;

Comments are closed.