Clădire de Spații Comerciale

Subscrisa, CITR-Filiala Argeș SPRL, cu sediul în Pitești, Bd. Libertății, nr. 29, bl. D14, sc. B, ap. 9, jud. Argeș, cu sediul ales în București, Sector 1, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 6, et. 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0394, reprezentată legal de Partener Andra Buțiu, parte în Consorțiul profesional de lichidatori judiciari format cu R & I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, Sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.-ap. CAM. 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571, reprezentată legal de Asociat Coordonator Elena Cosma, desemnați lichidator judiciar conform Încheierii de ședință din 06.12.2017 pronunţată de Tribunalul București – Secția a VII a Civilă, în dosarul 17020/3/2013, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea urmatoarului activ:

 

Activ imobiliar constând în Clădire de Spații Comerciale situată în Municipiul Iași, B-dul. Poitiers, nr. 6, compusă din:

 

  • ”Lotul nr. 4” (etajul 1), identificat cu nr. cadastral 12620/1/2-C1-U4, înscris în cartea funciară nr. 126778-C1-U1 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 76447) UAT Iași, în suprafață utilă de 103 mp, și cota indiviză de 5,06% din spațiile de folosință comună, respectiv 15,68 mp și cotă de teren aferentă în suprafață de 60,68 mp,
  • ”Lotul nr. 5” (etajul nr. 1) identificat cu nr. cadastral 12620/1/2-C1-U5, înscris în cartea funciară nr. 126778-C1-U6 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 76448) UAT Iași, în suprafață utilă de 46 mp și cota indiviză de 2,26% din spațiile de folosință comună, respectiv 7,01 mp și cotă de teren aferentă în suprafață de 27,12 mp,
  • ”Lotul nr. 6” (etajul nr. 2) identificat cu nr. cadastral 12620/1/2-C1-U6, înscris în cartea funciară nr. 126778-C1-U2 (provenita din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 76449) UAT Iași, în suprafață utilă de 571 mp, și cota indiviză de 28,02% din spațiile de folosință comună, respectiv 86,90 mp și cotă de teren aferentă în suprafață de 336,29 mp,
  • ”Lotul nr. 7” (Terasă) identificată cu nr. cadastral 12620/1/2-C1-U7, înscris în cartea funciară nr. 126778-C1-U4 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 76450) UAT Iași, în suprafață totală utilă de 298 mp ca urmare a acțiunii de ieșire din indiviziune ce a făcut obiectul dosarului nr. 592/245/2017, împreună cu:
    • ½ din cota indiviză aferentă suprafeței nepartajate a terasei de 29,32% din spațiile de folosință comună, respectiv ½ din suprafața de 90,91 mp și
    • ½ din cota indiviză aferentă suprafeței nepartajate a terasei asupra terenului pe care se află construcția, respectiv  ½ din suprafața de 351,83 mp.

 

 

Prețul de pornire al licitației este de 352.500 euro. Prețul de pornire nu conține TVA. Cota de TVA se va stabili conform normelor legale in vigoare.

 

Asupra activului există un drept de preempțiune, care va putea fi exercitat exclusiv prin înscrierea la licitație în condițiile legii, prevăzute în caietul de sarcini. Preemptorul își va putea exprima opțiunea de exercitare a dreptului de preempțiune în termen de 30 zile lucrătoare de la data recepționării notificării transmise în acest sens de către lichidatorul judiciar.

 

Caietul de sarcini este în suma de 5.000 lei plus TVA.

 

Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 

Licitaţia va avea loc în data de 16.07.2019, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti str. Maior Gheorghe Șontu nr. 6, et. 3, sector 1.

 

În caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 23.07.2019, în aceleași condiții de preț, oră și locație.

 

Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

 

Informații suplimentare la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@citr.ro.

Comments are closed.