Terenuri extravilan Bărăceni si Podul Corbencii, jud. Dâmbovița

Subscrisa R & I GROUP S.P.R.L., (denumită anterior ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.), cu sediul în București, sector 2, str. Dimitrie Racovita nr. 28-30, cod unic de înregistrare RO29440085, în calitate de lichidator judiciar al VLADIMIR COM SRL, cu sediul în Sat Bărăceni, Comuna Corbii Mari, Județul Dâmbovița,  CUI 8560895, înregistrată la ONRC sub nr. J15/299/1996, prin Hotărârea nr. 419/25.10.2016, în dosarul nr. 566/120/2016-Tribunalul Dâmbovița - Secţia a II-a Civilă de Contencios, organizează licitație publică pentru valorificarea următoarelor bunuri imobile:

  1. Teren extravilan arabil avand nr cad. 73401, tarla 136, parcela 1333/1 în suprafață de 63.900 mp situat în Bărăceni, jud. Dâmbovița la prețul de 28.755 euro, exclusiv TVA;
  2. Teren extravilan arabil având nr. cad 73504, tarla 131, parcela 1346/2 în suprafață de 30.000 mp situat în Bărăceni, jud. Dâmbovița la prețul de 12.690 euro, exclusiv TVA;
  3. Teren extravilan arabil având nr. cad. 73501, tarla 51, parcela 541/19 în suprafață de 8.300 mp situat in Podul Corbencii, jud. Dâmbovița la prețul de 5.229 euro, exclusiv TVA.

 Licitaţia va avea loc în data de 06.03.2018, ora 15:00, la adresa din str. Maior Gheorghe Sonțu nr. 6, București. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini. In caz de neadjudecare, licitatia se va relua in data de 13.03.2018 si 20.03.2018, in acelasi loc, la aceeasi ora si la acelasi pret.

Informații la telefon 0752.146.791; 031.425.05.41 sau la adresa de e-mail: office@zrp-insolvency.ro.

Comments are closed.