Terenuri intravilane Buzau

Subscrisa, R & I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP INSOLVENCY SPRL), societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.-ap. CAM 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, în calitate de administrator judiciar al A&G MED TRADING SRL, cu sediul social în București, B-dul Metalurgiei, nr. 130E, camera 1, et. 1,  sector 4, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J40/6573/1997; Cod unic de înregistrare 9717409, desemnat prin Încheierea de ședință din data de 04.06.2015 pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 17619/3/2015, organizează licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare pentru valorificarea activelor:

 

  1. Imobilele - teren intravilan situat în Localitatea Buzău, T54, P870, lot 1, județ Buzău în suprafață de 13.131 mp, cu cadastral 62658, înscris în Cartea Funciară nr. 62658 si teren intravilan situat în Localitatea Buzău, T54, P870, lot 2, județ Buzău, în suprafață de 569 mp, identificat sub nr. cadastral 62659, înscris în Cartea Funciară nr. 62659 a localității Buzău la prețul de pornire de 31.050 euro, exclusiv TVA;

 

  1. Imobil- Teren intravilan situat în Localitatea Buzău, T40, P715, județ Buzău, în suprafață de 2.500 mp, identificat sub nr. cadastral 54235 (nr. cadastral vechi 80669), înscris în Cartea Funciară nr. 54235 (nr. CF vechi 28894) a localității Buzău, prețul de pornire de 67.200 euro, exclusiv TVA.

 

Licitaţia va avea loc în data de 10.09.2018, ora 16:00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Popa Savu nr. 40, et. -, ap. CAM 1, sector 1. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 24.09.2018, 08.10.2018, 22.10.2018, 05.11.2018, în aceleași condiții de preț, oră și locație.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Detalierea completă a activelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 16:00 a zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație, la sediul lichidatorului judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la tel. 0752.146.791, sau email. catalin.pirvu@ri-group.ro.

Comments are closed.