COIFER IMPEX S.R.L – Licitație publică cu vânzare

 NR.7172/27.04.2016

 

TRIBUNALUL BUCUREȘTI            

SECȚIA A VII-A CIVILĂ

DOSAR NR. 16179/3/2013

TERMEN 24.06.2016

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

 

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 2, str.  Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei COIFER IMPEX S.R.L, cu sediul social în București, Strada Jiului Nr. 67, sector 1,având cod de înregistrare fiscală 4194520 și număr de ordine la Registrul Comerțului J40/16512/1993, conform Sentinței civile nr. 2068 din data de 27.02.2015 pronunțată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă în dosarul cu numărul 16179/3/2013,

Organizează licitație publică cu strigare, prin metoda licitației competitive, pentru valorificarea următoarelor bunuri mobile, aflate în proprietatea debitoarei:

 

  • LOT B: Mijloace fixe de tipul containerelor și barăcilor situate în localitatea Mârşa din judeţul Sibiu. Bunurile se vand in bloc, la pretul de 236.250 RON, exclusiv TVA.
  • LOT F: Mijloace de transport. Fiecare lot de mai jos constituie un pachet compact, iar bunurile ce compun loturile vor fi vândute împreuna.

  • Lotul 1

 

Nr. crt. Producător/Model Preț (EURO, exclusiv TVA)
1 Toyota RAV4 10.000
2 Dacia Logan 2.050
3 Dacia Logan 1.500
4 Dacia Logan 2.050
5 Dacia Logan 1.100
6 Dacia Logan 1.100
7 Dacia Logan 2.250
8 Dacia LSDAB 600
9 Dacia Solenza 500
10 Renault Megane 3.250
                                         TOTAL PREȚ LOT 1                                                    24.400

  • Lotul 2
Nr. crt. Producător/Model Preț (EURO, exclusiv TVA)
1 Volkswagen Golf 3.500
2 Volkswagen Passat CC 3.900
3 Dacia Double cab 1.9D 700
4 Dacia Logan 1.100
5 Dacia Logan 1.100
6 Dacia Logan 2.250
7 Dacia Logan 2.250
8 Dacia Logan 1.775
9 Dacia LSDAB 600
10 Dacia Solenza 500
                                       TOTAL PREȚ LOT 2                                                      17.675

 

 

  • Lotul 3
Nr. crt. Producător/Model Preț (EURO, exclusiv TVA)
1 Autoutilitară Fiat Ducato 2,3 JTD 8.750
2 Autoutilitară Fiat Ducato CMCD 8.750
3 Dacia Furgon 550
4 Dacia Furgon 550
5 Dacia Double cab 1.9D 600
6 Dacia Double cab 1.9 625
7 Dacia Logan 1.100
8 Dacia Logan 2.250
9 Dacia Break 1310 CLI 789.5
10 Audi A6 Allroad Quattro 5.850
                                   TOTAL PREȚ LOT 3                                                           29.814,5

 

 

  • Lotul 4
Nr. crt. Producător/Model Preț (EURO, exclusiv TVA)
1 Dacia Double Cab 1.9 625
2 Dacia Double Cab 1.9D 600
3 Dacia Logan 1.500
4 Dacia Logan 2.250
5 Dacia Logan 2.250
6 Dacia Logan 2.250
7 Dacia Logan 2.250
8 Dacia LSDAB 600
9 Skoda Octavia 3.500
10 Skoda Octavia 3.500
                                      TOTAL PREȚ LOT 4                                                        19.325

 

 

  • Lotul 5

 

Nr. crt. Producător/Model Preț (EURO, exclusiv TVA)
1 IVECO 40 S 43T Stralis 8.250

Persoanele interesate de participarea la licitație pot achiziționa caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP Insolvency S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, București, începând cu data afișării prezentului anunț.

Cuantumul garanției de participare la licitație este de 5% din prețul de pornire al bunurilor.

Licitația va avea loc in data de 04.05.2016, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menționat.

Conținutul dosarului pentru participarea la licitație și termenul pentru înregistrarea acestuia la sediul lichidatorului judiciar este prevăzut în caietul de sarcini. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele indicate în caietul de sarcini.

În caz de neadjudecare a bunurilor, licitația se va relua la aceleași preț de pornire în data de 11.05.2016, în același loc și la aceiași oră.

 

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021 311 77 82, 0752 146 791 sau la adresa de e-mail office.insolvency@zrp.ro, persoană de contact: Iulia Ivaschescu.

ZRP Insolvency S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partener

Elena Cosma

Comments are closed.