S.C. COMAICO S.R.L. – licitatie publica cu strigare

Nr. 12123/04.07.2016

TRIBUNALUL ILFOV

SECŢIA CIVILĂ

DOSAR: 3089/93/2013

DEBITOARE: S.C. COMAICO S.R.L.-în faliment, in bankruptcy, en faillite

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

 

Subscrisele (Consorțiul), ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în București, str. Dimitrie Racovita nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0571, cod de identificare fiscală 29440085 și AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE I.P.U.R.L., cu sediul în București, Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 76, Sector 1, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul RFO II – 0684, cod de identificare fiscală 31925457, desemnate în calitate de lichidator judiciar al S.C. COMAICO S.R.L.-în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Comuna 1 Decembrie, Șos. București-Giurgiu, KM 18, nr. 264, Jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1538/2002, cod de identificare fiscală 480855, conform Încheierii de ședință din data de 26.11.2013 pronunțată de Tribunalul Ilfov–Secția Civilă în dosarul nr. 3089/93/2013, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri imobile:

 

  • Imobil teren în suprafață de 78.646 mp având nr. cadastral 282/2 și înscris în cartea funciară nr. 54832, situat în Comuna 1 Decembrie, Județul Ilfov, aflat în patrimoniul S.C. COMAICO S.R.L., la prețul de pornire de 713.475 Euro exclusiv T.V.A.

Licitaţia va avea loc în data de 08.07.2016, ora 13:00. În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor relua la același preț în datele de: 15.07.2016, 22.07.2016 si 29.07.2016, în acelaşi loc și la aceeaşi oră.

 

  • Imobil teren în suprafață de 262 mp având nr. cadastral 282/11/1/2 situat în Comuna 1 Decembrie, Județul Ilfov, aflat în patrimoniul S.C. COMAICO S.R.L., la prețul de pornire de 3.400 Euro exclusiv T.V.A.
  • Imobil teren în suprafață de 1.460 mp având nr. cadastral 282/9/1/1 împreuna cu terenul în suprafață de 154 mp având nr. cadastral 282/9/1/2, situate în Comuna 1 Decembrie, Județul Ilfov, aflat în patrimoniul S.C. COMAICO S.R.L., la prețul de pornire de 27.840 Euro exclusiv T.V.A.
  • Imobil teren în suprafață de 9.411 mp cu nr. cadastral 282/11/1/5 situat în Comuna 1 Decembrie, Județul Ilfov, aflat în patrimoniul S.C. COMAICO S.R.L., la prețul total de pornire de 216.500 Euro exclusiv T.V.A.

Licitaţia va avea loc în data de  08.07.2016, ora 13:00. In caz de neadjudecare licitațiile se vor relua în data de 22.07.2016, în acelaşi loc și la aceeaşi oră.

 

  • Imobil teren în suprafață de 1.017 mp cu nr. cadastral 282/16/4 situat în Comuna 1 Decembrie, Județul Ilfov, aflat în patrimoniul S.C. COMAICO S.R.L., la prețul de pornire de 33.815,25 Euro exclusiv T.V.A.
  • Imobil teren în suprafață de 9.228 mp cu nr. cadastral 54644, împreuna cu teren drum de acces în suprafață de 1162 mp având nr. cadastral 54643 și drum de acces în suprafață de 229,5 mp (1/2 din 459 mp) având nr. cadastral 54645 situate în Comuna 1 Decembrie, Județul Ilfov, aflat în patrimoniul S.C. COMAICO S.R.L., la prețul total de pornire de 276.913 Euro exclusiv T.V.A.
  • Imobil teren în suprafață de 5.045 mp cu nr. cadastral 54646 împreuna cu teren drum de acces în suprafață de 229,5 (1/2 din 459 mp) având nr. cadastral 54645 situate în Comuna 1 Decembrie, Județul Ilfov, aflat în patrimoniul S.C. COMAICO S.R.L., la prețul total de pornire de 170.041,25 Euro exclusiv T.V.A.

Licitaţia va avea loc în data de 08.07.2016, ora 13:00. În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor relua la același preț în datele de: 15.07.2016, 22.07.2016, 29.07.2016 si 05.08.2016, în acelaşi loc și la aceeaşi oră.

 

  • Imobil teren în suprafață de 9.411 mp cu nr. cadastral 282/11/1/5 situat în Comuna 1 Decembrie, Județul Ilfov, aflat în patrimoniul S.C. COMAICO S.R.L., la prețul total de pornire de 216.500 Euro exclusiv T.V.A.

Licitaţia va avea loc în data de 08.07.2016, ora 13:00. În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua la același preț în data de 15.07.2016 , în acelaşi loc și la aceeaşi oră.

 

  • Imobil teren în suprafață de 5.986 mp cu nr. cadastral 282/11/1/1/1/2 situat în Comuna 1 Decembrie, Județul Ilfov, aflat în patrimoniul S.C. COMAICO S.R.L., la prețul total de pornire de 194.273,7 Euro exclusiv T.V.A.

Licitaţia va avea loc în data de 08.07.2016, ora 13:00. În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor relua la același preț în datele de: 15.07.2016 și 22.07.2016, în acelaşi loc și la aceeaşi oră.

 

Toate licitațiile vor avea loc la sediul ZRP Insolvency din str. Dimitrie Racoviță, nr.28-30, sector 2, București.

Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze Caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dmitrie Racovita nr. 28-30, sector 2, Bucureşti.

Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin Caietul de sarcini. Garantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Informatii suplimentare la nr: telefon: 021.311.05.17 (18); fax: 021.311.77.88; 0746 156 508; e-mail: office.insolvency@zrp.ro.

 

 

 

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze Caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2, Bucureşti.

 

 

 

 

Lichidator judiciar

Consorțiul:

 

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partner

Elena Cosma

 

      

AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE I.P.U.R.L.

Prin Asociat Coordonator

Aurelian Dobrescu

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.