S.C. COMINCO S.A. – licitatie publica cu strigare

Nr. 8463/12.05.2016

TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Secția a VII-a Civilă

DOSAR: 17020/3/2013

DEBITOARE: S.C. COMINCO  S.A.în faliment, in bankruptcy, en faillite

 

PUBLICATIE DE VANZARE

 

 

Subscrisa ZRP Insolvency S.P.R.L., cu sediul în București, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din Romania sub numarul 0571, cod de identificare fiscală 29440085, desemnat în calitate de lichidator judiciar al S.C. COMINCO  S.A., cu sediul în București, B-dul Magheru nr.31, sector 1, cod de înregistrare fiscala 1555670, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/283/1991, conform Sentinței Civile nr. 553 din data de 27.01.2016 pronunțată de Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă în dosarul cu numărul 17020/3/2013, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea inviduală a bunurilor imobile, situate in B.dul Theodor Pallady nr.30 C, sector 3, respectiv:

 

  1. APART/ETAJ
  2. CAMERE
SUPRAFATA UTILA PRET (EURO, EXCLUSIV TVA) COTE INDIVIZE
Apartament 32 / etaj 3 3 camere 60.84 mp 55.364 Euro, exclusiv TVA  

 

 

 

 

 

+ cota indiviza din teren;din spațiile comune; din spații circulație (drum) și spații verzi; din teren aferent Post Trafo si din teren aferent cabluri electrice.

 

Apartament 33  / etaj 3 garsoniera 33.71 mp 30.575 Euro, exclusiv TVA
Apartament 34  / etaj 3 garsoniera 41.22 mp 37.387 Euro, exclusiv TVA
Apartament 35  / etaj 3 garsoniera 40.66 mp 36.879 Euro, exclusiv TVA
Apartament 64  / etaj 6 garsoniera 41.22 mp 37.263 Euro, exclusiv TVA
Apartament 65  / etaj 6 garsoniera 40.36 mp 36.485 Euro, exclusiv TVA
Apartament 74 / etaj 7 garsoniera 40.66 mp 36.757 Euro, exclusiv TVA
Apartament 75 / etaj 7 garsoniera 41.05 mp 37.109 Euro, exclusiv TVA
Apartament 84 / etaj 8 garsoniera 40.79 mp 36.874 Euro, exclusiv TVA
Apartament 85 / etaj 8 garsoniera 40.76 mp 36.847 Euro, exclusiv TVA
Aparatament 90 / etaj 9 3 camere 82.7 mp 73.603 Euro, exclusiv TVA
Apartament 91 / etaj 9 2 camere 58.84 mp 52.956 Euro, exclusiv TVA
Apartament 94 / etaj 9 garsoniera 40.58 mp 35.670 Euro, exclusiv TVA
Apartament 95 / etaj 9 garsoniera 40.58 mp 35.670 Euro, exclusiv TVA
Apartament 96 / etaj 9 garsoniera 33.23 mp 29.209 Euro, exclusiv TVA
Apartament 97 / etaj 9 3 camere 60.97 mp 54.263 Euro, exclusiv TVA
Apartament 98 /etaj 9 2 camere 58.34 mp 52.214 Euro, exclusiv TVA
Apartament 99 / etaj 9 3 camere 82.77 mp 73.417 Euro, exclusiv TVA

 

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță, nr.28-30, sector 2, Bucureşti.

Licitaţia va avea loc în data de 18.05.2015, ora 16:00, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menţionat. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini. În caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 25.05.2016 la aceiși oră, în același loc și la același preț.

 

Informații suplimentare pot fi obținute direct de la sediul ZRP Insolvency, la numerele de telefon 021 311 77 82 (88) sau la adresa de e-mail: licitatii@zrp.ro.

ZRP Insolvency S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partener

Elena Cosma

Comments are closed.