S.C. MULTI PRODUCTION S.R.L. – licitatie publica cu strigare

Nr. 10362/02.06.2016

TRIBUNALUL BUCUREȘTI

SECȚIA A VII-A CIVILĂ

DOSAR NR: 20773/3/2011

DEBITOARE: S.C. MULTI PRODUCTION S.R.L.- in faliment, in bankruptcy, en faillite

 

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE

 

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MULTI PRODUCTION S.R.L., cu sediul social în Comuna 1 Decembrie, D.N.5 - Sos.Giurgiului, Nr. 138-140, Judet Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/79/2004, cod unic de înregistrare 16075778, desemnat prin Încheierea din data de 15.01.2016 pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 20773/3/2011, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea a urmatoarelor bunuri imobile si mobile:

 

  • imobilul compus din construcții, respectiv Hala producție + depozit, construcție din zidărie și metal, acoperita cu tablă, din anul 2005 în suprafață de 1.000 mp, având număr cadastral 51639-C1, hală producție, construcție din zidărie (plafon beton), din anul 2008, având număr cadastral 51639-C2 în suprafață de 178 mp, Hala producție + depozit, structură metalică cu prefabr, având număr cadastral 51639-C3, în suprafață de 344 mp, Centrală termică,construcție din zidărie, având număr cadastral 51639-C4, în suprafață de 19 mp, Atelier mecanic, construcție din zidărie, având număr cadastral 51639-C5, în suprafață de 18 mp, WC, din zidărie și acoperiș din tablă, având număr cadastral 51639-C6, în suprafață de 15 mp, Hala depozitare, structura metalică și prefabricate, având număr cadastral 51639-C7, în suprafață de 460 mp, punct transformare branșament electric din zidărie, având număr cadastral 51639-C8, în suprafață de 8 mp, situat in 1 Decembrie, Șoseaua Giurgiului, nr. 138 – 140, județul Ilfov, la prețul de pornire de 1.461.415 lei, exclusiv TVA.
  • Bunuri mobile, valorificabile în bloc, la prețul de pornire de 578.812 lei

 

Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației fără T.V.A.

 

Debitoarea deține în proprietate bunul imobil situat în 1 Decembrie, Șoseaua Giurgiului, nr. 138 – 140, județul Ilfov, compus din construcții, respectiv Hală producție + depozit, construcție din zidărie și metal, acoperită cu tablă, din anul 2005 în suprafață de 1.000 mp și bunuri mobile specifice activității desfășurate.

 

Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din București, sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30.

 

Licitația va avea loc în data de 08.06.2016 ora 14°°, la sediul lichidatorului judiciar. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 

În cazul în care niciunul dintre participanții la licitație nu oferă prețul de pornire, sau, în situația în care nu se prezintă niciun ofertant, licitația se va organiza pentru următoarele termene stabilite prin anunțul publicitar, respectiv în data de 15.06.2016 și 22.06.2016, ora 14.00.

 

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021-311.05.17, 0752-146.791 sau la adresa de e-mail licitatii@zrp.ro.

 

 

LICHIDATOR JUDICIAR

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.

prin Co-Managing Partner Elena Cosma

Comments are closed.