S.C. REMAT S.A. – licitatie publica cu strigare

Nr. 13804/05.08.2016

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

DOSAR: 12229/63/2012

Debitoare: S.C. REMAT S.A. – în faliment, in bankruptcy, en faillite

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

 

Subscrisa ZRP Insolvency S.P.R.L., cu sediul în București, sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, înregistrata în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul RFO II 0571, număr matricol 2A0571, Cod Unic de Înregistrare 29440085, în calitate de lichidator judiciar al S.C. REMAT S.A. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Craiova, str. Drumul Industriilor nr.7, jud. Dolj, Cod Unic de Înregistrare 2292050, Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului J16/154/1991, desemnat prin Sentința nr. 895 din data de 27.05.2014, pronunţată de Tribunalul Dolj  – Secţia a II-a Civilă, în dosarul 12229/63/2012, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea bunurilor imobile si mobile, proprietatea SC REMAT SA, urmatoarele:

 1. Teren în suprafață de 2.118 mp, situat în municipiul Craiova, str. Rampei, nr.9, jud. Dolj, identificat cu număr cadastral 221173, înscris în Cartea Funciară nr. 221173 UAT Craiova, la prețul de pornire de 152.530 EURO, exclusiv TVA.

 1. Imobil situat în localitatea Craiova, jud. Dolj, compus din teren intravilan în suprafață de 24.126,27 mp și construcții industriale C1-C20, in suprafata totala construita la sol de 2.760,92 mp, la prețul de pornire de 522.706,25 euro exclusiv TVA.

 • Cabina poarta cu suprafata de 5,48 mp;
 • Cabina bascula si arhiva cu suprafata de 47,84 mp;
 • Magazie metalica cu suprafata de 46,65 mp;
 • Atelier mecanic cu suprafata de 119,67 mp;
 • Sediul administrativ ( anexe sociale) P+E cu suprafata de 139,29 mp si suprafata de 210,78 mp.;
 • Atelier reparatii auto cu suprafata de 201,68 mp;
 • Centrala termica cu suprafata de 11,55 mp;
 • Atelier pompe injectie cu suprafata de 12,64 mp;
 • Magazie de materiale cu suprafata de 115,02 mp;
 • Magazie de materiale cu suprafata de 97, 34 mp;
 • Camera utilaje presa cu suprafata de 56,10 mp;
 • Gosopdarie de span cu suprafata de 113,67 mp;
 • depozit hartie balotata(hala deseuri hartie) cu suprafata de 37,35 mp;
 • Hala balotat hartie cu suprafata de 324, 23 mp;
 • Depozit hartie (hala deseuri hartie) cu suprafata de 329,56 mp;
 • Post transformare(cladire post trafo) cu suprafata 33,04 mp;
 • Magazie( magazie tabla si deseuri pentru mase plastice) cu suprafata de 67,83 mp;
 • Depozit deseuri textile( baraca metalica textile cu suprafata de 160,50mp;
 • Depozit acumulatori(baraca acumulatori) cu suprafata de 35,70 mp;
 • Statie de oxigen(depozit de oxigen si carbit) cu suprafata de 38,94 mp;
 • Magazie (anexa la statia de oxigen) cu suprafata de 51, 83 mp;
 • Cladire birouri cu suprafata de 32,67 mp.

Imobilul este identificat sub nr. cadastral 6140, inscris in Cartea Funciara nr. 211008 alocalitatii Craiova  cu  nr. cadastral 6140, avand o lungime de aproximativ 153 ml si o latime de aproximativ 128 ml.

 1. Imobil situat în localitatea Calafat, Tarlaua 129, Parcela 1009, Jud. Dolj, format din teren intravilan in suprafata de 10.000 mp si constructii industriale edificate constand in:

- C2-magazie tabla, cu suprafata construita la sol de 124, 01 mp;

- C3- magazie tabla cu suprafata construita la sol de 81,19 mp;

- C4- magazie tabla, cu suprafata construita la sol de 36,08 mp;

- C5-magazie cu o suprafata construita la sol de 155,57 mp;

- C6 - sopron tabla cu o suprafata construita la sol de 185,04 mp, fiind identificata cu nr. cadastral 355/, inscrisa in C.F nr 685  a localiatai Calafat., la prețul de pornire de 23.391,50 euro exclusiv TVA.

 1. 4. Imobil situat în Segarcea, jud. Dolj la prețul de pornire de 700 lei, exclusiv TVA

 1. Imobil situat în Târgu Jiu, Str. 9 Mai nr. 1, Zona Depozite, Jud. Gorj, format din: teren in suprafata  de 6.332 mp cu constructii edificate in suprafata construita la sol de 2.032 mp, respectiv:
 • Atelier in suprafata de 550 mp ;
 • Magazie in suprafata de 67 mp;
 • Birouri in suprafata de 130;
 • Rampa in suprafata de 33 mp;
 • Garaj in suprafata de 296 mp;
 • Depozit in suprafata de 185 mp;
 • Depozit cu suprafata de 41 mp;
 • Pompa peco in suprafata de 5 mp;
 • Rezervor in suprafata de 16 mp;
 • Polata in suprafata de 100 mp;
 • Depozit in suprafata de 39 mp;
 • Parc 570 mp.

Identificat cu numar cadastral 3629/2, inscrisa in Cartea Funciara nr. 8723 a municipiului Targu Jiu, la prețul de pornire de 56.375 euro exclusiv TVA.

 

 1. Bunuri mobile prin vânzare în bloc/individual care se regasesc in Craiova, jud. Dolj, constând în :

 

 • Echipamente tehnologice, aparate și instalatii de măsurare, control și reglare și mobilier aparatura birotica la prețul total de pornire de 2.020,80 euro exclusiv TVA;

 

 • Mijloace de transport la prețul total de pornire de 6.384 euro exclusiv TVA.

 

Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze caietul de sarcini începând cu data prezentului anunt de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, Bucureşti.

 

Licitaţia va avea loc în data de 12.08.2016, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menţionat.

Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Informații suplimentare pot fi obținute direct de la sediul ZRP Insolvency, la numerele de telefon 021 311 77 82 sau la adresa de e-mail: licitatii@zrp.ro.

 

ZRP Insolvency S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partener

Elena Cosma

Comments are closed.