S.C. WRW INVESTA GRUP S.R.L. – licitatie publica cu vanzare

Nr. 8279/10.05.2016

 TRIBUNALUL BUCUREȘTI                                                                                                       

SECȚIA A VII-A CIVILĂ

DOSAR NR. 34846/3/2013

DEBITOARE: S.C. WRW INVESTA GRUP S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

 

Subscrisa, ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în București, Str. Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a U.N.P.I.R. sub numărul 0571, reprezentată legal de Asociat Coordonator Av. Stan Tîrnoveanu și Co-Managing Partner Elena Cosma, în calitate de lichidator judiciar al S.C. WRW INVESTA GRUP S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă, nr. 6B, TRONSON 1, bl. 1, sc. A, et. 2, ap.9 (A2-3), sector 2, conform Încheierii de ședință din data de 11.02.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă, în dosarul numărul 34846/3/2013, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea bunului:

 

  • Locul de parcare nr. 102 (U 102) situat în în București, Sectorul 2, Strada Dinu Vintilă nr. 6B, subsolul nr. 2, identificat prin nr. cadastral 228436-C1-U1172 (fost 4145/1/1;-2;102), înscris în cartea funciară 228436-C1-U1172 (nr. CF vechi 75712), având următoarea componență:
  • În exclusivitate:

- suprafața utilă de 15,5 mp.

  • În indiviziune:
  • suprafața de 2,7 mp din spațiile comune subterane.

suprafața de 5,15 mp din terenul aferent complexului rezidențial.

la pretul de pornire de 5.670 Euro, exclusiv TVA.

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze Caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2, Bucureşti.

 

Licitaţia publică va avea loc în data de 16.05.2016, la ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2, Bucureşti. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin Caietul de sarcini. Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației.

 

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua la același preț în datele de 23.05.2016, 30.05.2016 și 06.06.2016 în acelaşi loc si la aceeaşi oră.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 021.311.77.82; fax: 021.311.77.88; sau la adresa de e-mail: office.insolvency@zrp.ro.

Lichidator judiciar

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.

Prin Asociat Coordonator  Elena Cosma

Comments are closed.