SC ETEKS DISTRIBUTION SRL – licitatie publica cu strigare

Nr. 13483/09.11.2015

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ETEKS DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul social în Str. Interioară, nr. 3, Municipiul Constanța, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/1663/2002, cod unic de înregistrare 14780470, desemnată prin încheierea de ședință nr. 755 din data de 04.03.2014 pronunțată de Tribunalul Constanța – Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 13378/118/2011, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea imobilului cu nr. cadastral 4876/6 înscris în cartea funciară 205018 UAT CONSTANȚA și a bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei ETEKS DISTRIBUTION S.R.L., la prețul de pornire de 606.592 EURO, exclusiv T.V.A. Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației fără T.V.A.

Debitoarea deține în proprietate bunul imobil situat în Str. Interioară, nr. 3, Constanța, județul Constanța, compus din teren intravilan în suprafața de 4.510,72 mp din acte (4.510 mp din măsurători) și construcții - suprafață construită 2.651,14 mp: C6/ 1 șopron, s.c. 611,98 mp; C9/ 1 depozit, s.c. 1.151,65 mp; C10 sediu administrativ, s.c. 795,17 mp; C5 cabină poartă, s.c. 11,11 mp; C3 clădire cântar, s.c. 33,23 mp; C4 basculă, 48 mp și bunurile mobile: unitate centrală Pentium 4, imprimantă profesională HP Laserjet 3550, imprimantă Epson LX300, ușa batantă, birouri - 4 buc., fișete - 4 buc., scaune - 8 buc., transpalet SDJ 1000, liză 1.100 KG, raft metalic paleți, birou tâmplărie PVC.

Imobilul cu nr. cadastral 4876/6 înscris în cartea funciară 205018 se valorifică în bloc cu bunurile mobile.

Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din București, sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, începând cu data 11.11.2015.

Licitația va avea loc în data de 18.11.2015, ora 15°°, la sediul lichidatorului judiciar. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

În cazul în care nici unul dintre participanții la licitație nu oferă prețul de pornire, sau, în situația în care nu se prezintă nici un ofertant, licitația se va organiza pentru următorul termen stabilit prin anunțul publicitar, respectiv în data de 25.11.2015, ora 15°°.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021-311.77.82, 0752-146.791, sau la adresa de e-mail licitatii@zrp.ro, persoană de contact Ivășchescu Iulia.

LICHIDATOR JUDICIAR

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.

prin Co-Managing Partner Elena Cosma

Comments are closed.