TOTEM S.R.L. – licitatie publica cu strigare

Nr.11888/29.06.2016

 TRIBUNALUL BRASOV

Secţia a II-a Civila

Dosar nr. 5366/62/2013

Termen: 18.10.2016

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civila profesionala cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, avand numarul matricol 2A0571, in calitate de lichidator judiciar al debitorului TOTEM S.R.L. cu sediul social in Str. Vulturului, nr. 27, Brasov, judetul Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J8/2783/1992, cod unic de inregistrare 3331718, desemnat prin sentinta civila nr. 3262/SIND din data de 09.12.2014 pronuntata de Tribunalul Brasov – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 5366/62/2013:

Organizează licitație publică cu strigare, prin metoda licitației competitive, pentru valorificarea următoarelor bunuri imobile si mobile, aflate în proprietatea debitoarei:

  • Bunul imobil „MOTEL STEAUA BOGATII” din sat Măieruș, Comuna Măieruș, DN 13 KM 32+225, Jud. Brașov. Imobilul este compus din teren intravilan în suprafață de 3.500mp și construcția edificată pe acesta.
  • Bunuri mobile de tip -”Mobilier și aparatură cu specific hotelier”, bunuri aflate în incinta Motelului ”Steaua Bogatii”.

Debitoarea TOTEM S.R.L. detine in proprietate imobilul ”Motel Steaua Bogatii” cu nr. cadastral 100155 (provenit din nr. cadastral de pe hartie 332), nr. topografic 6793/6, inscris in cartea funciara 100155 (provenita din cartea funciara de pe hartie cu numarul 4206) UAT Maierus.

Imobilul este compus din teren intravilan in suprafata de 3.500,00 mp (atat din acte cat si din masuratori) si constructia edificata pe acesta, identificata cu nr. cadastral 100155-C1, cu urmatoarele caracteristici conform extrasului de carte funciara: motel, P+E+M1+M2, P - restaurant, bar, 2 birouri, 6 holuri, 2 grupuri sanitare, 2 vestiare cu grup sanitar, 5 depozite, centrala termica, 2 casa scarii, bucatarie, 2 camere spalare, 2 camere pregatire hrana, oficiu, windfang, terasa; E – 12 camere cu baie proprie si balcon, oficiu, salon, hol, balcon, 2 casa scarii; M1 – 5 camere cu baie proprie si balcon, hol, pod, oficiu cu grup sanitar, casa scarii; M2 – 3 camere cu baie proprie si balcon, hol, casa scarii, pod, in suprafata totala de 465,00 mp.; Acd=1.860mp.

Bunurile se valorifică în bloc, constituind un ansamblu funcţional. Preţul de pornire al licitaţiei este de 461.037 EURO, exclusiv TVA.

 

Persoanele interesate de participarea la licitație pot achiziționa caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP Insolvency S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, București, începând cu data afișării prezentului anunț.

Cuantumul garanției de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al bunurilor.

Licitația va avea loc in data de 04.07.2016, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menționat.

Conținutul dosarului pentru participarea la licitație și termenul pentru înregistrarea acestuia la sediul lichidatorului judiciar este prevăzut în caietul de sarcini. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele indicate în caietul de sarcini.

În caz de neadjudecare a bunurilor, licitația se va relua la aceleași preț de pornire în data de 11.07.2016, 18.07.2016 si 25.07.2016, în același loc și la aceiași oră.

 

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021 311 77 82, 0752 146 791 sau la adresa de e-mail office.insolvency@zrp.ro, persoană de contact: Iulia Ivaschescu.

 

 

ZRP Insolvency S.P.R.L.

Prin Co – Managing Partner

Elena Cosma

 

Comments are closed.