Utilaje agricole constand in (tractoare, combine, semanatoare, pluguri)

Subscrisa R & I GROUP S.P.R.L., (denumită anterior ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în București, sector 2, str. Dimitrie Racoviță nr. 28-30, cod unic de înregistrare RO29440085, în calitate de lichidator judiciar al SC VLADIMIR COM SRL, cu sediul în Sat Bărăceni, Comuna Corbii Mari, Județul Dâmbovița,  CUI 8560895, înregistrată la ONRC sub nr. J15/299/1996, prin Hotărârea nr. 419/25.10.2016, în dosarul nr. 566/120/2016-Tribunalul Dâmbovița - Secţia a II-a Civilă de Contencios, organizeaza licitatie publica pentru valorificarea bunurilor - utilaje agricole constand in (tractoare, combine, semanatoare, pluguri) la pretul total de 1.117.549,35 lei, exclusiv TVA.

Lista completa a bunurilor se poate consulta la sediul lichidatorului judiciar sau pe email.

Licitaţia va avea loc în data de 23.01.2018, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din strada Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, București. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini. In caz de neadjudecare, licitatia se va relua in data de 30.01.2018 si 06.02.2018, in acelasi loc, la aceeasi ora si la acelasi pret.

Informații la telefon 0752.146.791; 021 311 77 82 sau la adresa de e-mail: office@zrp-insolvency.ro.

Comments are closed.