Vanzare bunuri imobile si mobile Galati

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civila profesionala cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, avand numarul matricol 2A0571, in calitate de lichidator judiciar al debitorului VENETAGAL S.R.L. cu sediul social in Cart. MICRO 21, bloc PR4, scara 3, apartament 39, Municipiul Galati, judetul Galati inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J17/1518/1995, cod unic de inregistrare 7784045, desemnat prin sentinta civila nr. 206 din data de 14.06.2016 pronuntata de Tribunalul Galati – Sectia a II-a Civila in dosarul nr. 9845/121/2012, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea a urmatoarelor bunuri imobile si mobile:

 Imobil situat în Lozoveni, nr. 57, Municipiul Galați, județul Galați, compus din teren intravilan în suprafață totală de 952,2 mp din care: Teren în sprafață de 718,20 mp cu nr cadastral 17512, înscris în cartea funciară nr. 46667 a mun Galați, categoria curți construcții și construcția C1 compusă din 7 încăperi, cu suprafață construită de 96,14 mp, Teren în sprafata de 234 mp cu nr cadastral 18788, înscris în cartea funciară nr. 51429 a mun Galați, categoria curți construcții și construcția C2 cu suprafață construită de 57 mp, la prețul de pornire de 72.567 EURO, exclusiv TVA.

  • Bunuri mobile, valorificabile în bloc, la prețul de pornire de 946,7 euro, exclusiv TVA.

Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației fără T.V.A.

Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din București, sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30.

Licitația va avea loc în data de 02.11.2017 ora 12°°, la sediul lichidatorului judiciar. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

În cazul în care niciunul dintre participanții la licitație nu oferă prețul de pornire, sau, în situația în care nu se prezintă niciun ofertant, licitația se va organiza pentru următoarele termene stabilite prin anunțul publicitar, respectiv în data de 09.11.2017, 16.11.2017 respectiv 23.11.2017.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021-311.05.17.

Comments are closed.