Automacara Tip Grove TM 1400

R&I GROUP S.P.R.L. (denumită anterior ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.), în calitate de lichidator judiciar conform Sentinței Civile nr. 9619 din data de 13.11.2014 pronunțată de Tribunalul București-Secția a VII-a Civilă în dosarul nr.  25002/3/2013 privind societatea ENERGY BIO CHEMICALS S.A.- in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în str. Agricultori nr. 33, etaj 1, ap. 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/19769/2007, Cod Unic de Înregistrare 22609447, organizeaza licitaţie publică pentru valorificarea urmatorului bun mobil:

 

Nr. crt. Denumire Nr. de inventar Pret pornire licitatie in lei, (fără TVA)
1 Automacara Tip Grove TM 1400 591230 103.617,00

 Cuantumul garanției de participare la licitaţia publică este de 10% din prețul de pornire al licitației, Caietul de sarcini se achiziționează de la sediul lichidatorului judiciar R&I GROUP S.P.R.L si este in suma de 500 lei, exclusiv TVA.

 Licitația publică are loc în data de 16.05.2018, ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Popa Savu nr. 40, et.-, ap. CAM. 1, sector 1.

Ofertele de cumpărare pentru bunul mobil se depun la sediul lichidatorului judiciar R&I GROUP S.P.R.L. Termenul până la care se depun ofertele de cumpărare este este ziua premergătoare licitaţie, până la ora 17:00.

 

Informații suplimentare se pot obține de la lichidatorul judiciar R&I GROUP S.P.R.L., telefon: +40 21 311 77 82; fax: +40 21 311 77 88; e-mail: office@ri-group.ro.

Comments are closed.