Autoturisme și Router

Consortiul format din R & I GROUP S.P.R.L., societate civila profesionala cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Popa Savu, nr. 40, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, avand numarul matricol 2A0571 si VALOR S.P.R.L., cu sediul în București, Str. Ion Câmpineanu nr. 31, bl. 4, ap.20, sector 1, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub numărul RFO II 0081, cod de identificare fiscala 20688134, in calitate de administrator judiciar al debitorului YKON SOLUTION GRUP S.R.L. cu sediul social in București, Str. Nuferilor nr. 50-58, Subsol, Spațiul Comercial nr. 3, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/11216/2004, cod unic de inregistrare 16593494, desemnat prin Încheierea de Ședință din data de 26.11.2015, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă în dosarul cu numărul 41809/3/2015, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea urmatoarelor bunuri:

 

Bun Pret euro, exclusiv TVA
Dacia Logan B-68-YKO 1,000.14 €
Dacia Logan B17 KNP 1,018.14 €
Router Flexicom 2,153.28 €
Router Multicam 524-R ATC 2,515.26 €

 Preturile nu includ TVA. Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației fără T.V.A.

Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la sediul administratorului judiciar R & I GROUP S.P.R.L.

Licitația va avea loc în data de 19.12.2018 ora 15°°, în Bucuresti, str. Popa Savu nr. 40, sector 1 . Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

În cazul în care niciunul dintre participanții la licitație nu oferă prețul de pornire, sau, în situația în care nu se prezintă niciun ofertant, licitația se va organiza pentru următoarele termene stabilite prin anunțul publicitar, respectiv în data de 09.01.2019, 16.01.2019, 23.01.2019, 30.01.2019, respectiv 06.02.2019.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021-311.05.17 sau office@ri-group.ro

Comments are closed.