Combina agricola, articole de birou

R & I GROUP SPRL (cu denumirea anteriară ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.), cu sediul social in Str. Popa Savu, nr. 40, Sector 1, București, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din Romania sub numarul 0571, cod unic de înregistrare RO29440085, reprezentată legal de Managing Partner Elena Cosma, în calitate de lichidator judiciar al Societatea Agricolă Cetatea Rădoiești, cu sediul social în Comuna Radoiești, jud.Teleorman, număr de înregistrare în Registrul Societăților Agricole HJ/664/2006; Cod de identificare fiscală RO 19016180, desemnată prin încheierea din data de 20.05.2016, pronunțată de Tribunalul Teleorman, Secția Civilă, în dosarul cu numărul 3635/87/2015.

Organizează licitație publică cu strigare, prin metoda licitației competitive, pentru valorificarea următoarelor bunuri mobile la pachet, aflate în proprietatea debitoarei:

 Utilaje cu destinație agricolă descrise mai jos:

nr. crt. Denumirea bunurilor Pret de pornire licitatie, lei fara TVA
1 COMBINĂ SAMPO 5.526,00 lei
Carucior transport header
ECHIPAMENT FL. SOARELUI
    5.526,00 lei

 

  1. Mobilier și aparatură de birou, la prețul de pornire al licitației de 108,7 lei:
Nr. crt. Denumirea bunurilor U.M. Cant. Pret de pornire licitatie, lei fara TVA
1 Fisete metalice buc 2 54.8 lei
2 Imprimanta buc 1 21.6 lei
3 Monitor HP buc 1 2.3 lei
4 Unitate centrala calculator buc 1 4.5 lei
5 UPS buc 1 0.7 lei
6 Birou Lemn buc 2 12 lei
7 Scaun metalic buc 3 3.9 lei
8 Dulap mic 2 usi buc 1 7.9 lei
9 Frigider buc 1 1.0 lei
        108.70 lei

 Activele sunt situate într-o zonă rurală, în Cetatea, jud. Teleorman. Persoanele interesate de participarea la licitație pot achiziționa caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP SPRL începând cu data afișării prezentului anunț. Cuantumul garanției de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al bunurilor.

Licitația va avea loc in data de 16.01.2020, ora 14:00, la adresa Bucuresti, str. Popa Savu nr. 40, etaj 1 Sector 1.

Conținutul dosarului pentru participarea la licitație și termenul pentru înregistrarea acestuia la sediul lichidatorului judiciar este prevăzut în caietul de sarcini. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele indicate în caietul de sarcini. În caz de neadjudecare a bunurilor, licitația se va relua la aceleași preț de pornire în 23.01.2020, în același loc și la aceiași oră.

 Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021 311 77 82 sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.