COMBINA DROPIA/Tractor NEW HOLLAND

Subscrisa CITR-Filiala Argeș SPRL, cu sediul în Pitești, Bd. Libertății, nr. 29, bl. D14, sc. B, ap. 9, jud. Argeș, cu sediu ales în București, Sector 1, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 6, et. 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0394, parte în Consorțiul profesional de lichidatori judiciari format cu R & I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, Sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.-ap. CAM. 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571, în calitate de lichidator judiciar al VLADIMIR COM SRL, cu sediul în Sat Bărăceni, Comuna Corbii Mari, Județul Dâmbovița,  CUI 8560895, înregistrată la ONRC sub nr. J15/299/1996, desemnat prin Hotărârea nr. 419/25.10.2016, în dosarul nr. 566/120/2016-Tribunalul Dâmbovița - Secţia a II-a Civilă de Contencios, organizeaza licitatie publica pentru valorificarea bunurilor mobile - utilaje agricole constând în:

 Combina DROPIA 1120 SN UU810541106CE6006 – preț pornire licitație: 30.000 Lei (TVA inclus);

  • Tractor NEW HOLLAND 8870 SN D409120 - preț pornire licitație: 35.000 Lei (TVA inclus).

Licitaţia va avea loc în data de 10.10.2018, ora 13:00, la adresa din str. Maior Gheorghe Sonțu nr. 6, et. 3, sector 1, București. In caz de neadjudecare, licitatia se va relua in data de 17.10.2018 si 24.10.2018, in acelasi loc, la aceeasi ora si la acelasi pret.

Prețul caietului de sarcini este în sumă de 100 lei plus TVA.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini

Informații la telefon 0752.146.791; 031.425.05.41 sau la adresa de e-mail: catalin.pirvu@citr.ro

Comments are closed.