Echipamente de constructii

R & I GROUP S.P.R.L., societate civila profesionala cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, avand numarul matricol 2A0571, in calitate de lichidator judiciar al debitorului VENETAGAL S.R.L. cu sediul social in Cart. MICRO 21, bloc PR4, scara 3, apartament 39, Municipiul Galati, judetul Galati inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J17/1518/1995, cod unic de inregistrare 7784045, desemnat prin sentinta civila nr. 206 din data de 14.06.2016 pronuntata de Tribunalul Galati – Sectia a II-a Civila in dosarul nr. 9845/121/2012, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea a urmatoarelor bunuri mobile:

 

Nr. crt Denumire bun Cantitate Pret euro
1 Generator aer cald manual KID 80 1 193.2
2 Placa vibratoare Wacker VP2050 1 178.5
3 MAI Compactor SRV62 1 805.7
4 Casa de marcat 1 336.7
TOTAL 1514.1

 Pretul este exprimat in euro si nu cuprinde TVA.

Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației fără T.V.A.

Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP SPRL.

Licitația va avea loc în data de 29.03.2018 ora 15°°, in Bucuresti, str. Popa Savu nr. 40, sector 1. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

În cazul în care niciunul dintre participanții la licitație nu oferă prețul de pornire, sau, în situația în care nu se prezintă niciun ofertant, licitația se va organiza pentru următoarele termene stabilite prin anunțul publicitar, respectiv în data de 05.04.2018 și  12.04.2018.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021-311.05.17 sau la adresa de mail office@zrp-insolvency.ro

Comments are closed.