Echipamente de impachetat

R & I GROUP SPRL cu sediul social în Bucureşti, str.  Popa Savu, nr. 40, sector 1,  înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571, reprezentată de Asociat Coordonator Elena Cosma, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. TRANSIT STAR PACKAGING S.R.L în faliment, cu sediul în București, Sector 6, Str. Economu Atanase Stoicescu, Nr. 23B, având cod de identificare fiscală 17885454 și număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului J40/14429/2005, desemnată prin sentința civilă nr. 589 din data de 28.01.2016 pronunțată de Tribunalul București Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 13717/3/2014, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea pachetului de bunurilor mobile format din

 

Nr. crt. Denumire Descriere Pret de pornire al licitatiei
LEI + TVA
1 Aparat de lipit Sewaler FS 300 28,20
2 Masina semiautomata pt banda PP

 

Messersi M1, an 2006, seria nr. 120992,

functionala

 

718,80

3 Masina slituit 1 cutit 556,80
4 Presa balotat Orwak 3100 functionala. 3 tf, putere motor 0,75 Kw, greutate balot 50 kg  

307,20

 

  TOTAL   1.611,00

Bunurile se află la punctul de lucru al debitoarei situat în Comuna Nuci nr.307, în Brutăria Nuci, jud. Ilfov.

Licitaţia va avea loc în data de 24.08.2018, ora 16:00, in Bucuresti, str.Popa Savu nr. 40, Sector 1. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini. În caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 31.08.2018, în același loc, la aceiași oră și la aceleași prețuri. Documentaţia de înscriere la licitație şi garanţia de participare de 10% din preţul de pornire al licitației vor trebui depuse cel târziu cu o zi înainte de data licitației până la orele 16:00 la sediul lichidatorului judiciar. Achiziţionarea caietului de sarcini și achitarea garanției de participare sunt obligatorii pentru participarea la licitaţie. Preţul unui caiet de sarcini este de 100 lei + TVA. Condiţiile de participare sunt precizate în Caietul de sarcini.

Informații suplimentare la telefon 021 311 77 82 sau la adresa de e-mail: office@ri-group.ro.

Comments are closed.