Grapa disc si Semiremorca Krone

R & I GROUP SPRL, cu sediul social în Str. Popa Savu, nr. 40, Sector 1, Bucureşti, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub numărul 0571, cod unic de înregistrare 29440085; Telefon 021-311.77.82, fax 021-311.77.88, e-mail: office@ri-group.ro în calitate de lichidator judiciar al debitoarei OPREA CĂTĂLIN-ADRIAN I.I., cu sediul în Sat Poienarii Apostoli, Comuna Gorgota, Nr. 43, Județ Prahova, având cod de identificare fiscală 27787941 și număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului F29/2171/2010, desemnată prin Sentința Civilă nr. 1019 din data de 11.10.2016, pronunțată de Tribunalul Prahova - Secția Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 5141/105/2016, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea urmatoarelor bunuri mobile:

 

Nr. crt. Denumire Pret pornire licitatie, RON, exclusiv TVA
1 Grapă disc 3.2                  840
2 Semiremorcă KRONE              3,686
Total 4,526

 

Pretul este exprimat in lei si nu cuprinde TVA. Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP S.P.R.L. din str. Popa Savu nr. 40, Sector 1, Bucureşti.

Licitația va avea loc în data de 21.06.2018, ora 16°°, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menționat. În caz de neadjudecare licitația se va relua în data de 28.06.2018, în același loc, la aceiași oră și la același preț. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar incepand cu data prezentului anunt. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 Informații suplimentare pot fi obținute direct de la sediul R & I GROUP SPRL, la numărul de telefon 021 311 77 82 sau email office@ri-group.ro.

Comments are closed.