Platforma Industrială CAROM

Subscrisa R & I GROUP SPRL, cu sediul în București, sector 1, str. Popa Savu nr. 40, et.-ap. CAM. 1, înregistrată la UNPIR sub numărul RFO II 0571, CUI RO29440085, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ENERGY BIO CHEMICALS SA-în faliment, cu sediul în Bucureşti, sector 4, str. Cuțitul de Argint nr. 14,  CAMERA 1, et. 1, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/19769/2007, CUI 22609447,

 

Având în vedere Încheierea de ședință din data de 18.07.2013 și Sentința civilă nr. 9619 din data de 13.11.2014 pronunțate în dosarul nr. 2005/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului București-Secția a VII-a Civilă, precum și procesul-verbal al adunării creditorilor debitorului din data de 05.06.2019, în conformitate cu dispozițiile NCPC în vigoare la data deschiderii procedurii, respectiv cele ale Legii 85/2006, anunță faptul că:

 

În data de 10.10.2019, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP SPRL din București, str. Popa Savu nr. 40, et.-ap. CAM. 1, sector 1, va avea loc vânzarea în bloc prin licitație publică a ansamblului funcțional imobiliar ”Platforma Industrială CAROM” (utilizată pentru producția de cauciuc sintetic), situat în Municipiul Onești, str. Industriilor nr. 1, Județul Bacău, aflat în patrimoniul S.C. ENERGY BIO CHEMICALS S.A. – în faliment, compus din următoarele:

 

  • Bunuri imobile: terenuri în suprafață totală de 2.456.654,00 mp și construcțiile de pe acestea, înscrise în următoarele cărți funciare ale Mun. Onești: CF nr. 60445 (nr cadastral 60445); CF nr. 60433 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/3 ); CF nr. 60451 (nr. cadastral 5246); CF nr. 60447(nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/6); CF nr. 60438 (nr. cadastral 890); CF nr. 60420(nr. cadastral 60420); CF nr. 60446 (nr. cadastral 5245); CF nr. 60439 (nr. cadastral 60439); CF nr. 60450 (nr. cadastral 60450); CF nr. 60453(nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/4 ); CF nr. 60454 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/7); CF nr. 60452(nr. cadastral 884); CF nr. 60456 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/1); CF nr. 63958 (nr. cadastral 63958); CF nr. 63959 (nr. cadastral 63959); CF nr. 63960(nr. cadastral 63960); CF nr. 63961 (nr. cadastral 63961); CF nr. 63962 (nr. cadastral 63962);

 

  • Bunuri mobile, constând în echipamente, instalații, utilaje, mijloace fixe, obiecte de inventar conform detalierii din caietul de sarcini. Aceste bunuri urmează a fi valorificate împreună cu activul imobiliar, prețul acestora fiind inclus în prețul total de pornire al licitației.

 

Bunurile care fac obiectul acestui anunt se vând doar la pachet, împreună cu toate documentele, autorizările, rețetele de fabricație, proiectul de închidere a batalurilor din Stația de Epurare Jevreni, cărțile tehnice ale EBC și marca ”CAROM”.

 

Licitația va porni de la prețul 4.563.054,00 EURO, exclusiv TVA (ce reprezintă 50% din prețul de pornire al primei licitații). Cu privire la TVA, se vor aplica prevederile fiscale în vigoare. Dacă nu se obține acest preț și există cel puțin 2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preț oferit. Vânzarea se va face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de pornire al licitației.

 

Orice persoană ce pretinde un drept asupra ansamblului funcțional imobiliar ”Platforma Industrială CAROM” este somată să îl anunțe înainte de data licitației.

 

Câștigătorii la licitație care au participat individual sau în asociere la licitațiile organízate până la data de 05.06.2019 și nu au plătit prețul de câștigare la licitație nu mai au dreptul de a se înscrie și de a participa la licitația publică din data de 10.10.2019 și la nicio altă licitație organizată în vederea vânzării ansamblului funcțional imobiliar ”Platforma industrială CAROM”.

 

Persoanele interesate trebuie să depună oferte de cumpărare până la termenul fixat în scopul vânzării prin publicația de vânzare.

 

Ofertanții sunt obligați să depună garanția reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației până la termenul fixat în scopul vânzării prin publicația de vânzare.

 

Caietul de sarcini se achiziționează de la lichidatorul judiciar. Prețul caietului de sarcini este de 10.000,00 LEI, exclusiv TVA și se achită în contul lichidatorului judiciar R & I GROUP SPRL nr. RO56BACX0000000724512000, deschis la UNICREDIT BANK SA (cont LEI) sau în contul lichidatorului judiciar R & I GROUP SPRL nr. RO29BACX0000000724512001 deschis la UNICREDIT BANK SA (cont EURO).

 

Informații suplimentare se obțin la nr. telefon 021.311.77.82, fax 021.311.77.88 sau la e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.