Platforma Industriala CAROM

R&I GROUP S.P.R.L. (denumită anterior ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.), în calitate de lichidator judiciar conform Sentinței Civile nr. 9619 din data de 13.11.2014 pronunțată de Tribunalul București-Secția a VII-a Civilă în dosarul nr.  25002/3/2013 privind societatea ENERGY BIO CHEMICALS S.A.- in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în str. Agricultori nr. 33, etaj 1, ap. 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/19769/2007, Cod Unic de Înregistrare 22609447,

Anunță scoaterea la vânzare ca activ functional, prin licitaţie publică, a Platformei CAROM (teren, construcții, mijloace fixe, stocuri etc).

Activul Platforma CAROM este amplasat pe platforma industrială Borzești, pe malul drept al râului Trotuș, la cca. 2 Km de localitatea Onești. Adresa Activului Platforma CAROM este: Localitatea Onești, Strada Industriilor nr. 1, Județul Bacău. Proprietarul Activului Platforma CAROM este societatea ENERGY BIO CHEMICALS S.A.

Licitația publică are loc în data de 23.04.2018, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar. În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 03.05.2018, în același loc, la aceeași oră și în aceleaşi condiţii de preţ.

Ofertele de cumpărare a Activului Platforma CAROM se depun la sediul lichidatorului judiciar R&I GROUP S.P.R.L. din București, Popa Savu nr. 40, et.-ap. CAM. 1, sector 1. Termenul până la care se depun ofertele de cumpărare este este ziua premergătoare licitaţie, până la ora 18:00. Prețul de pornire al licitaţiei publice este de 8.000.000 EURO, exclusiv TVA.

Cuantumul garanției de participare la licitaţia publică este de 10% din prețul de pornire al licitației, respectiv 800.000 EURO. Caietul de sarcini se achiziționează de la sediul lichidatorului judiciar R&I GROUP S.P.R.L.

Informații suplimentare cu privire la Activul Platforma CAROM ce face obiectul vânzării, precum și cu privire la procurarea caietului de sarcini se pot obține de la lichidatorul judiciar R&I GROUP S.P.R.L., telefon: +40 21 311 77 82; fax: +40 21 311 77 88; e-mail: office@ri-group.ro.

Societatea ENERGY BIO CHEMICALS S.A. a continuat activitatea CAROM Onesti cu o istorie de peste 50 de ani în producția de produse chimice organice de bază, fiind singurul producător de cauciuc sintetic din România.

Comments are closed.