Platforma transport autoturisme/Transpalet

R & I GROUP SPRL  cu sediul social in Str. Popa Savu, nr. 40, Sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania sub numarul 0571, cod unic de inregistrare 29440085; telefon 021-311.77.82, fax 021-311.77.88, reprezentata legal de Asociat Coordonator Elena Cosma, in calitate de lichidator judiciar al S.C. AMC LOGISTIC S.R.L., cu sediul social in Municipiul Giurgiu, Str. Portului (Zona Libera Giurgiu) nr. 1, Judetul Giurgiu, numar de inregistrare in Registrul Comertului J52/478/2004; Cod unic de inregistrare 17029184, desemnata prin Hotarare intermediara nr. 175/2017 din data de 12.06.2017, pronuntata de Tribunalul Giurgiu – Sectia Sindic, in dosarul nr. 2129/122/2016, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea urmatoarelor bunuri mobile:

 

Nr. crt. Denumire  

Nr. inv.

PRET de pornire al licitatiei- LEI, exclusiv TVA
1 TRANSPALET CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE 1500 KG 20003 500
2 PLATFORMĂ TRANSPORT AUTOTURISME 40014 2.000
Total   2.500

Preturile menționate mai sus nu cuprind TVA.

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP S.P.R.L. din str. Popa Savu, nr. 40, sector 1, Bucureşti.

Licitația va avea loc în data de 20.04.2018, ora 12°°, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menționat. În caz de neadjudecare licitația se va relua în data de 27.04.2018, în același loc, la aceiași oră și la același preț. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 Informații suplimentare pot fi obținute direct de la sediul R & I GROUP SPRL, la numărul de telefon 021 311 77 82 sau office@ri-group.ro.

Comments are closed.