Utilaje agricole

Subscrisa CITR-Filiala Argeș SPRL, cu sediul în Pitești, Bd. Libertății, nr. 29, bl. D14, sc. B, ap. 9, jud. Argeș, cu sediu ales în București, Sector 1, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 6, et. 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0394, parte în Consorțiul profesional de lichidatori judiciari format cu R & I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, Sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.-ap. CAM. 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571, în calitate de lichidator judiciar al VLADIMIR COM SRL, cu sediul în Sat Bărăceni, Comuna Corbii Mari, Județul Dâmbovița,  CUI 8560895, înregistrată la ONRC sub nr. J15/299/1996, desemnat prin Hotărârea nr. 419/25.10.2016, în dosarul nr. 566/120/2016-Tribunalul Dâmbovița - Secţia a II-a Civilă de Contencios, organizeaza licitatie publica pentru valorificarea bunurilor - utilaje agricole constând în (tractoare, semanatoare, pluguri) la pretul total de 78.100 lei, exclusiv TVA. (vanzare individuala).

Lista completa a bunurilor se poate consulta la sediul lichidatorului judiciar sau pe email.

 Licitaţia va avea loc în data de 22.10.2018, ora 13:00, la adresa din str. Maior Gheorghe Sonțu nr. 6, et. 3, sector 1, București. In caz de neadjudecare, licitatia se va relua in data de 29.10.2018 si 05.11.2018, in acelasi loc, la aceeasi ora si la acelasi pret.

Prețul caietului de sarcini este 100 lei + TVA.

Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Informații la telefon 0752.146.791; 031.425.05.41 sau la adresa de e-mail: catalin.pirvu@citr.ro

Comments are closed.