Utilaje agricole

Subscrisa CITR-Filiala Argeș SPRL, cu sediul în Pitești, Bd. Libertății, nr. 29, bl. D14, sc. B, ap. 9, jud. Argeș, cu sediu ales în București, Sector 1, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 6, et. 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0394, parte în Consorțiul profesional de lichidatori judiciari format cu R & I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, Sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.-ap. CAM. 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571, în calitate de lichidator judiciar al VLADIMIR COM SRL, cu sediul în Sat Bărăceni, Comuna Corbii Mari, Județul Dâmbovița,  CUI 8560895, înregistrată la ONRC sub nr. J15/299/1996, desemnat prin Hotărârea nr. 419/25.10.2016, în dosarul nr. 566/120/2016-Tribunalul Dâmbovița - Secţia a II-a Civilă de Contencios, organizeaza licitatie publica pentru valorificarea bunurilor mobile - utilaje agricole constând în:

 

  • Instalație de erbicidat 1 – preț pornire licitație 3.500 Lei + TVA;
  • Instalație împrăștiat îngrășăminte chimice- preț pornire licitație 2.000 Lei + TVA;
  • Plug reversibil 4 trupițe - preț pornire licitație 2.500 Lei + TVA;
  • Plug reversibil 5 trupițe – preț pornire licitație 12.000 Lei + TVA.

 

Licitaţia va avea loc în data de 11.12.2018, ora 13:00, la adresa din str. Maior Gheorghe Sonțu nr. 6, et. 3, sector 1, București. In caz de neadjudecare, licitatia se va relua in data de 18.12.2018 si 08.01.2019, in acelasi loc, la aceeasi ora si la acelasi pret.

Prețul caietului de sarcini este în sumă de 100 lei +TVA.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini

Informații la telefon 0752.146.791; 031.425.05.41 sau la adresa de e-mail: catalin.pirvu@citr.ro

 

 

 

Comments are closed.