Depunere Plan de reorganizare SA Cetatea Radoiesti

Subscrisa ZRP Insolvency S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitoarei Societatea Agricolă CETATEA RĂDOIEȘTI. desemnată prin încheierea civilă din data de 05.2016 pronunţată de Tribunalul Teleorman, Secția Civilă în dosarul nr. 3635/87/2015

 

ANUNŢĂ

 

În data de 13.10.2017 s-a transmis la dosarul cauzei, prin corespondenta postala, planul de reorganizare propus de către ZRP INSOLVENCY, în calitate de administratorul judiciar, cu privire la reorganizarea activităţii debitoarei. Corespondenta a fost receptionata la data de 16.10.2017.

Se convoacă Adunarea Generală a Creditorilor la data de 21.11.2017 ora 12°°, având ca ordine de zi „Votarea planului de reorganizare propus de administratorul judiciar”.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.

Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.

Acţionarii şi creditorii cu titluri de valoare la purtător vor trebui să depună originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.

Din momentul publicării, toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă de plan şi de data de exprimare a votului.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.

Comments are closed.