PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA S.C. DANEX CONSULT S.R.L.

A N U N Ţ

Prin care aducem la cunoştinţă tuturor persoanelor interesate că în data de 03.04.2018, administratorul special a transmis prin corespondenta la dosarul cauzei planul de reorganizare propus de către societatea debitoare prin administrator special.

Din momentul publicării prezentului anunţ, toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă de depunerea planului de reorganizare.

PLAN DE REORGANIZARE DANEX CONSULT S R L

Comments are closed.