POPA’S CENTRAL S.R.L

R & I Group SPRL, denumita anterior ZRP Insolvency S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului POPA’S CENTRAL S.R.L. conform sentinței civile nr. 2628 din data de 17.03.2015 pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 40497/3/2013, în temeiul art. 13 și următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței,

A N U N Ţ

Prin care aducem la cunoştinţă tuturor persoanelor interesate că în data de 29.03.2018, administratorul special a transmis prin corespondenta la dosarul cauzei planul de reorganizare propus de către societatea debitoare prin administrator special.

Din momentul publicării prezentului anunţ, toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă de depunerea planului de reorganizare.

Plan de reorganizare partea I

Plan de reorganizare partea II

Comments are closed.