Hala in 1 Decembrie, jud. Ilfov cu bunuri mobile

R & I GROUP S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MULTI PRODUCTION S.R.L., cu sediul social în Comuna 1 Decembrie, D.N.5 - Sos.Giurgiului, Nr. 138-140, Judet Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/79/2004, cod unic de înregistrare 16075778, desemnat prin Încheierea din data de 15.01.2016 pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 20773/3/2011, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea a urmatoarelor bunuri imobile si mobile, valorificabile in bloc sau individual:

 imobilul compus din construcții, respectiv Hala producție + depozit, construcție din zidărie și metal, acoperita cu tablă, din anul 2005 în suprafață de 1.000 mp, având număr cadastral 51639-C1, hală producție, construcție din zidărie (plafon beton), din anul 2008, având număr cadastral 51639-C2 în suprafață de 178 mp, Hala producție + depozit, structură metalică cu prefabr, având număr cadastral 51639-C3, în suprafață de 344 mp, Centrală termică,construcție din zidărie, având număr cadastral 51639-C4, în suprafață de 19 mp, Atelier mecanic, construcție din zidărie, având număr cadastral 51639-C5, în suprafață de 18 mp, WC, din zidărie și acoperiș din tablă, având număr cadastral 51639-C6, în suprafață de 15 mp, Hala depozitare, structura metalică și prefabricate, având număr cadastral 51639-C7, în suprafață de 460 mp, punct transformare branșament electric din zidărie, având număr cadastral 51639-C8, în suprafață de 8 mp, situat in 1 Decembrie, Șoseaua Giurgiului, nr. 138 – 140, județul Ilfov, la prețul de pornire de 207.761,25 euro, exclusiv T.V.A.

  • Bunuri mobile la prețul de pornire de 83.873,99 euro exclusiv TVA (mijloace fixe si obiecte de inventar)

Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației fără T.V.A.

Debitoarea deține în proprietate bunul imobil situat în 1 Decembrie, Șoseaua Giurgiului, nr. 138 – 140, județul Ilfov, compus din construcții, respectiv Hală producție + depozit, construcție din zidărie și metal, acoperită cu tablă, din anul 2005 în suprafață de 1.000 mp și bunuri mobile specifice activității desfășurate, astfel cum rezulta din tabelul de mai jos:

 

Mijloace fixe- valoare totala: 81.791,09 euro+TVA

 

Nr.

crt.

Denumirea bunurilor
1 BANDA TRANSPORTOARE
2 CENTRALA TERMICA
3 COMPRESOR ASK 35
4 COMPRESOR CU PISTON
5 CUPTOR PET
6 CUPTOR PET
7 CUPTOR PET
8 MAŞINA SUFLAT BAI
9 MAŞINA SUFLAT BAI
10 MAŞINA SUFLAT BAI
11 MAŞINA BAXAT
12 MAŞINA BAXAT NECARBONANATE
13 MAŞINA DOPUIT CARBONATATE
14 MAŞINA ETICHETAT LINEARA
15 MAŞINA ÎMBUTELIAT CARBONATATE
16 MATRITA 0,5 L CARBO
17 MATRITA 0,5 L CARBO
18 MATRITA 0,5 L CARBO
19 MATRITA 0,5 L CARBO
20 MATRITA 0,5 PLATA
21 MATRITA 0,5 PLATA
22 MATRITA 1,5 L PLATA
23 MATRITA 1,5 L PLATA
24 MATRITA 1,5 L PLATA
25 MATRITA 2 L CARBO
26 MATRITA 2 L CARBO
27 MATRITA 2 L CARBO
28 MATRTTA 2 L CARBO
29 MATRTTA 2 L CARBO
30 MATRITA 2 L NECARBO
31 MATRTTA 2,5 CARBO
32 MATRITA APA 5 L
33 MATRITA APA PATRATA
34 MATRTTA VIN
35 PALETTZOR
36 ROMIX
37 TRASEE TEHNOLOGICE PENTRU FLUIDE
38 VIDEOJET 37 e
39 VIDEOJET 37+
40 LTNIE IMB. SI ETICHETAT SUC PLATE
41 LINIE IMB. SI ETICHETAT APA PLATA

 

 

Obiecte de inventar la valoarea de 2.082,9 euro+TVA

 

1 RAFT buc 1
2 RAFT buc 1
3 IMPRIMANTA buc 1
4 VESTIAR METALIC buc 1
5 VESTIAR METALIC buc 1
6 VAS TOALETA buc 1
7 REZERVOR TOALETA buc 1
8 SUPORT HÂRTIE buc 1
9 CADA DUS buc 1
10 OGLINDA buc 1
11 CHIUVETA CU PICIOR buc 1
12 BOILER buc 1
13

3

VESTIAR METALIC buc 1
14 VESTIAR METALIC buc 1
15 VESTIAR METALIC buc 1
16 VESTIAR METALIC buc 1
17 VESTIAR METALIC buc 1
18 OGLINDA buc 1
19 CHIUVETA CU PICIOR buc 1
20 CADA DUS buc 1
21 VAS TOALETA buc 1
22 VESTIAR METALIC buc 1
23 VESTIAR METALIC buc 1
24 BOILER buc 1
25 OGLINDA buc 1
26 CHIUVETA buc 1
27 VAS TOALETA buc 1
28 REZERVOR TOALETA buc 1
29 SUPORT HÂRTIE buc 1
30 REZERVOR TOALETA buc 1
31 SUPORT HÂRTIE buc 1
32 RAFT METALIC buc 1
33 CHIUVETA CU PICIOR buc 1
34 CHIUVETA buc 1
35 VAS TOALETA buc 1
36 REZERVOR TOALETA buc 1
37 CAZAN INOX buc 1
38 RAFT METALIC buc 1
39 MASA METALICA buc 1
40 CANTAR ELECTRIC buc 1
41 SCARA INOX buc 1
42 TRANSPALET MANUAL buc 1
43 TRANSPALET MANUAL buc 1
44 TRANSPALET MANUAL buc 1
45 TRANSPALET MANUAL buc 1
46 TRANSPALET MANUAL buc 1
47 TRANSPALET MANUAL buc 1
48 AEROTERMA buc 1
49 PANOU PUBLICITAR buc 1
50 CALORIFERE buc 54
51 LĂMPI ILUMINAT hue 82
52 BUTELIE HIDROFOR 300 L buc 1
53 BUTELIE HIDROFOR 80 L buc 1
54 DISTRIBUITOR AGENT TERMIC buc 1
55 HIDROFOR buc 1
56 INSTALAŢIE AER CONDIŢIONAT hue 1
57 LAMPA UV buc 1
58 LAMPA UV buc 1
59 LAMPA UV buc 1
60 LAMPA UV buc 1
61 LAMPA UV buc 1
62 TRANSFORMATOR 400KWA buc 1
TOTAL  

Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Popa Savu nr. 40, etaj 1, sector 1.

Licitația va avea loc în data de 26.04.2018 ora 13°°, in Bucuresti, str. Popa Savu nr. 40, etaj 1, sector 1. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini, precum și garanția de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire.

În cazul în care niciunul dintre participanții la licitație nu oferă prețul de pornire, sau, în situația în care nu se prezintă niciun ofertant, licitația se va organiza pentru următoarele termene stabilite prin anunțul publicitar, respectiv în data de 03.05.2018, 10.05.2018, 17.05.2018 si respectiv 24.05.2018.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021-311.05.17 sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.