Anunt depunere Modificare Plan de Reorganizare PopaS Central SR

R & I Group SPRL, denumita anterior ZRP Insolvency S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului POPA’S CENTRAL S.R.L. conform sentinței civile nr. 2628 din data de 17.03.2015 pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 40497/3/2013, în temeiul art. 13 și următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței,

 

A N UN Ţ

 

Prin care aducem la cunoştinţă tuturor persoanelor interesate că în data de 12.03.2019, administratorul special a transmis prin corespondenta la dosarul cauzei planul de reorganizare modificat conform art 101 alin 5 din Legea 85/2006, propus de către societatea debitoare prin administrator special.

 

Din momentul publicării prezentului anunţ, toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă de depunerea planului de reorganizare modificat conform art 101 alin 5 din Legea 85/2006.

 

Planul poate fi consultat de orice persoană interesată, la dosarul cauzei, la sediul administratorului judiciar R & I Group S.P.R.L. din Str. Popa Savu, nr. 40, sector 1, Bucureşti, cât şi pe site-ul R & I Group S.P.R.L., respectiv la adresa de internet www.ri-group.ro

2232 - plan 14.03.2019 - partea 2 2232 - plan 14.03.2019 - partea 3 2232 - plan 14.03.2019

Comments are closed.