Anunt supraofertare

ANUNȚ

 

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în București, Strada Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2, având CUI 29440085, în calitate de lichidator judiciar conform Sentinței Civile nr. 9619 din data de 13.11.2014 pronunțate de Tribunalul București-Secția a VII-a Civilă în dosarul nr.  25002/3/2013 privind societatea ENERGY BIO CHEMICALS S.A.- în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în București, str. Agricultori nr. 33, etaj 1, ap, 2, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/19769/2007, Cod Unic de Înregistrare 22609447, facem public următorul anunț de supraofertare pentru vânzarea directă în bloc cu pas de supraofertare a bunurilor ce compun Activul Platforma CAROM (teren, construcții, mijloace fixe, stocuri etc).

 

Activul Platforma CAROM este amplasat pe platforma industrială Borzești, pe malul stâng al râului Trotuș, la cca. 2 Km de localitatea Onești. Adresa Activului Platforma CAROM este: Localitatea Onești, Strada Industriilor nr. 1, Județul Bacău. Proprietarul Activului Platforma CAROM este societatea ENERGY BIO CHEMICALS S.A.

Societatea ENERGY BIO CHEMICALS S.A. a continuat activitatea CAROM Onești cu o istorie de peste 50 de ani în producția de produse chimice organice de bază, fiind singurul producător de cauciuc sintetic din România.

 

Prețul de pornire pentru supraofertare este de 8.600.000 EURO, exclusiv TVA.

Activul Platforma CAROM se vinde liber de sarcini.

 

Pasul de supraofertare este de 100.000 EURO, exclusiv TVA. Orice persoană interesată are posibilitatea să supraoferteze. Persoanele interesate vor depune ofertele de cumpărare în termenul limită de 30 de zile de la data apariției în presă a prezentului anunț, adică până la data de 21.08.2017, cu respectarea celorlalte condiții prevăzute în Caietul de sarcini.

Garanția de participare la vânzare este de 860.000 EURO. Caietul de sarcini se achiziționează de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., din București, Strada Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2.

 

În vederea depunerii ofertelor, Caietul de sarcini trebuie achiziționat de la sediul lichidatorului  judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din București, Strada Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2. Caietul de sarcini poate fi achiziționat începând cu data apariției în presă a prezentului anunț.

Nu vor fi admise la procedura de vânzare persoanele care nu au depus documentele solicitate prin Caietul de sarcini până la data de 21.08.2017.

 

Anunțăm de asemenea, că mărcile, brevetele, studiile, proiectele, licențele, documentele ce au stat la baza obținerii autorizațiilor, alte documente/studii de fezabilitate, deținute de ENERGY BIO CHEMICALS S.A. pot fi achiziționate de ofertanți prin negociere directă cu lichidatorul judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., prin prezentarea de oferte în interiorul termenului de supraofertare. Negocierea va avea loc în interiorul acestui termen de supraofertare. Se va negocia prețul individual, pe fiecare element în parte, iar rezultatul negocierii va fi supus aprobării adunării creditorilor societății ENERGY BIO CHEMICALS S.A..

 

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. la numărul de telefon: +40 21 311 77 82; fax: +40 21 311 77 88; la adresa de e-mail: office.insolvency@zrp.ro.

 

 

 

Comments are closed.