Bunului imobil situat în București, strada Emanoil Porumbaru, nr. 39, sector 1

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 2, str.  Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MEDIA DAY CENTER S.R.L., cu sediul social în București, Sos. Dimitrievici Pavel Kiseleff, sector 1, având cod de înregistrare fiscală 18277714 și număr de ordine la Registrul Comerțului J40/291/2006, conform Încheierii de Ședință din data de 17.03.2014 și din data de 23.05.2016 pronunțată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă în dosarul cu numărul 29826/3/2013,

 

Organizează licitație publică cu strigare, prin metoda licitației competitive, pentru valorificarea bunului imobil situat în București, strada Emanoil Porumbaru, nr. 39, sector 1, având număr cadastral 18166, aflat în proprietatea debitoarei, respectiv:

 

  • Teren în suprafață de 249 mp detinuți în proprietate exclusivă și cotă indiviză de 1/2 din teren în suprafață de 138 mp având destinția de cale de acces și construcțiile realizate pe acesta (bloc locuințe și magazie) și construcții

- C1, cu regim de înălțime S+P+2, cu o suprafață construită la sol de 132,56 mp

- C2 - magazie cu o suprafață construită la sol de 6,3 mp.

 

Construcția C1 are destinația de locuință, având la parter și etaje câte 2 apartamente nedecomandate, dotate cu bucătării proprii. Pentru fiecare nivel există un singur grup sanitar.

La subsol există boxe și un apartament alcătuit din 2 camere, o baie și o bucătărie. Suprafața utilă/nivel (parter, și etaje) este de cca 118 mp, iar a subsolului de cca 93 mp. Podul este parțial mansardabil.

 

Clădirea C2 este o magazie realizată din zidărie, cu acoperiș din carton.

 

Prețul de pornire al licitației este de 410.000 Euro, exclusiv TVA.

 

Persoanele interesate de participarea la licitație pot achiziționa caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP Insolvency S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, București, începând cu data afișării prezentului anunț.

Licitația va avea loc în data de 12.07.2017, ora 16:00, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menționat.

 

Conținutul dosarului pentru participarea la licitație și termenul pentru înregistrarea acestuia la sediul lichidatorului judiciar este prevăzut în caietul de sarcini. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele indicate în caietul de sarcini.

 

În caz de neadjudecare a bunurilor, licitația se va relua la aceleași preț de pornire în data de 19.07.2017 si 26.07.2017, în același loc și la aceeași oră.

 

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021 311 77 82, 0752 146 791 sau la adresa de e-mail office.insolvency@zrp.ro, persoană de contact: Iulia Ivaschescu

Comments are closed.